Toto je starší verze dokumentu!


Třída 3.B

Tř. uč.: Radmila Jelínková, rjelinkova@zsdobra.cz

https://www.onlinecviceni.cz, https://www.matika.in/cs/, https://skolakov.eu, https://www.skolasnadhledem.cz/

tablo_2.pptx

:-P INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 30.6. pro všechny žáky:LOL

Prosím POZORNĚ pročtěte:

Rozdání vysvědčení proběhne 30.6. Pro vysvědčení si mohou přijít všichni žáci i ti, kteří jsou v současné době doma na distanční výuce.

Tito žáci budou povinni pro vstup do školy předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení nebude vstup do školy možný!!!(týká se žáků kteří jsou na distanční výuce doma).

Potvrzení o bezinfekčnosti ZDE: https://www.zsdobra.cz/is/lib/exe/fetch.php?media=priloha_cestne_prohlaseni.pdf

Vstup do školy bude umožněn v 7.50 hodin - vchodem ze staré školy (vchod do družiny)

U vchodů si děti vyzvednou třídní učitelé daných tříd a odvedou děti do tříd.

Zde proběhne slavnostní předání vysvědčení a úklid tříd. Žáci si odnesou ze školy všechny věci, které neměli možnost si vyzvednout (pomůcky do Vv, do Tv, Pč, práce a výkresy).

Ukončení v 8.40 hodin. Poté jdou děti domů.

Nachystejte si kromě složky na vysvědčení velkou tašku na odnesení všech věcí.

Kdo nebude mít možnost si vysvědčení vyzvednout v tento den, informuje svou třídní učitelku a může tak učinit na sekretariátu školy do 3.7.2020, nebo po telefonické domluvě s paní sekretářkou.

Už se na vás VŠECHNY moc těším Radmila Jelínková

Bezpečné prázdniny

Archiv učiva třídy 3.B

Aktuální učivo třídy 3.B

Dobré ráno milé děti, máme tady léto a před sebou úplně poslední týden školy. Jsme na konci dalšího školního roku. V tomto týdnu už budeme jen opakovat, aby se nám dobře a s chutí vstupovalo do nového školního roku - 4. ročníku. Přejeme vám, ať se nám vše daří a těšíme se na setkání s vámi poslední červnový den u předávání vysvědčení.

Vaše paní učitelky.

Pokusili jste se připravit zdravou pomazánku? Některým z vás se to podařilo skvěle. Zkuste to také. Dobrou chuť od Sofinky:

Milé děti, pokud si chcete uchovat vzpomínky na toto nelehké a pro nás všechny zvláštní období, můžete využít níže uvedený odkaz: http://centrumlocika.cz/assets/user/Pracovn%C3%AD%20se%C5%A1it%20pro%20d%C4%9Bti%20EXPEDICE%20KORONA%202020.pdf. Možná, že za několik let budete vzpomínat na období epidemie, volna, online učení a komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Skype a telekonferencí. Následující pracovní list vám poskytne možnost si co nejvíce oživit vaše vzpomínky.

 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.b.1592775959.txt.gz · Poslední úprava: 2020/06/21 23:45 autor: rjelinkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki