Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:3.b [2019/10/11 12:00]
rjelinkova
stranky_trid:1._stupen:3.b [2020/02/17 13:42] (aktuální)
rjelinkova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 3.B ====== ====== 3.B ======
  
-tř. uč. Radmila Jelínková 
  
-Pátek: 
  
  
-Úkoly:  +RECITAČNÍ SOUTĚŽ
- + 
 +  V úterý ve čtení proběhne třídní kolo recitační soutěže. Tři nejlepší postoupí do školního kola, které se koná ve středu 19.2. v sále školy. 
 + 
 +ÚKOLY: 
 + 
 + 
 + 
 +* Český jazyk:  
 + 
 +DÚ: nauč vyjmenovaná slova po V, ostatní zopakuj 
 + 
 +Opakování básničky na recitační soutěž 
 + 
 + 
 +            
 +            
 +            
 +            
 +* Matematika: Minutovky s.8/ 15, - zopakuj a procvič sčítání a odčítání dvojcferným číslem pod sebou 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +* Prvouka: jednotky míry a váhy zopakuj! 
 + 
 +Skupenství látek - pevné, kapalné, plynné + příklady  
 +   
 +        
 + Dones knihu Boženy Němcové - přečti pohádku ​            
 +               
 +  ​
  
-  * Matematika: Pracovní sešit - procvičení násobení (v deníčku), procviční násobilek 7,8 
  
-- doneste si věci do geometrie, ostrouhaná tužka, pravítko 
  
-  * Prvouka: světové strany, směrová růžice, popis kopce (vrchol, úbočí úpatí - nakresli a popiš do sešitu prvouky 
  
-  * Napiš, nebo dopiš si povídání o stršidýlku z listů co umí, co rádo dělá,​.....(příběh,​ pohádka, básnička, popis) 
-  * Čtení: Zjisti, kam se chtěla přestěhovat strašidelná rodina - název ulice 
 ---- ----
-**ANGLIČTINA -** 
---- 
  
 ---- ----
 +**ANGLIČTINA:​**
 +FAMILY - nová lekce   
  
-  
  
-Kroužek Zábavná matematika začne probíhat od pondělí 2392019 +1https://www.youtube.com/​watch?​v=GiRUF7hvWuM ​  
 +     
 +2. http://​www.youtube.com/​watch?​v=mjFcrv6Lfx8 ​  
 +    
 +3. https://​www.youtube.com/​watch?​v=NVEzzzia8Yo ​
  
 +:-)
 +4. https://​anglomaniacy.pl/​familyDictionary.htm
 +
 +5.https://​quizlet.com/​307898246/​family-flash-cards/​
 +
 +6. https://​quizlet.com/​282134133/​family-flash-cards/​
 +
 +
 +
 +
 +
 +  ​
 +  ​
 +  ​
 +    ​
 +
 + 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.b.1570795229.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 12:00 autor: rjelinkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki