Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:3.b [2019/09/13 12:21]
rjelinkova
stranky_trid:1._stupen:3.b [2019/09/20 12:25] (aktuální)
rjelinkova
Řádek 3: Řádek 3:
 tř. uč. Radmila Jelínková tř. uč. Radmila Jelínková
  
-Pátek+Pátek:
  
 +Zkontrolujte prosím u dětí výskyt bradavic. S tímto onemocněním nesmí děti do bazénu. V případě, výskytu informujte prosím tř. uč.
  
  
 +Úkoly: ​
  
-Prosím o kontrolu a podpis sdělení v inormačním deníku ​plavecký výcvik**zkrácená výuka v pondělí do 11,25 h**+  * Český jazyk: s. 8/2, 3 řádky ​doplňzopakuj pravidla psaní i,y
  
-Zkontrolujte prosím u dětí výskyt bradavic. S tímto onemocněním nesmí děti do bazénu. V případě, výskytu informujte prosím tř. uč.+Nauč zpaměti básničku ABECEDA ​
  
  
-Úkoly+Zopakovali jsmedruhy vět, pravidla psaní vět; měkké a tvrdé souhlásky, samohlásky - psaní délek; slabiky - počet slabik ve slovech; počet slov ve větách. Opakujeme ABECEDU - všichni zpaměti
  
-  * Český jazyks. 5/5,6 písemně do sešitu ČJs. 6/10e do sešitu ČJ+  * Prvoukazopakuj měsíce, roční období, hodinyčas 
 +  *  
 +----
  
-Zopakovali jsme: druhy vět, pravidla psaní vět; měkké a tvrdé souhlásky, samohlásky ​psaní délek; slabiky ​počet slabik ve slovech; počet slov ve větách.+---- 
 +**ANGLIČTINA -**dopsat slovíčka (barvy) na okop.listu
  
-  * Matematika: 
  
-s.4/5,8,9, slovních úlohy do sešitu ​zápis, výpočet, odpověď. Opakování sčítání a odčítání do 100.+----
  
-  * Prvouka: prac. seš. s. 9 doplň údaje do domečku (adresa, pošta,...)+----
  
 + 
  
-KROUŽKY: činnost kroužku zahájena od 17.9.2019+KROUŽKY: činnost kroužků zahájena od 17.9.2019
  
 Sportovní kroužek se zaměřením na atletiku začne probíhat od pondělí 23.9.2019. Sportovní kroužek se zaměřením na atletiku začne probíhat od pondělí 23.9.2019.
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.b.1568377305.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 12:21 autor: rjelinkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki