Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:3.a_-_4.-8._5._2020 [2020/05/07 20:30] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Učivo na týden 4.-8. 5. 2020 ======
 +
 +==== Čtvrtek 7. 5. 2020 ====
 +
 +**Dobrý den třeťáci**,​
 +
 +dneškem končí tento pracovní týden. Zítra má naše země svátek ;-). Připomínáme se konec 2. světové války v roce 1945 - Den osvobození od fašismu. Proto si páteční den hezky prožijte.
 +
 +
 +Dnes se uvidíme při online výuce v 10.45 - 11.15 hodin na obvyklém odkaze viz pondělí.
 +Připravte si psací potřeby, učebnice ČJ a M a sešity ČJ a M.
 +
 +Prozatím se pustíme do práce.
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Čítanka str. 127 - přečti si stránku a vypracuj úlohy 1 - 3 do sešitu čtení. Pokud nemáš encyklopedii o rybách, napiš, co doposud o rybách (nebo konkrétní rybě) víš. Počet vět nechám na tobě.
 +  * Písanka str. 23 - připomínám nedělní Den matek. Nezapomeň popřát mamince a k tomu můžeš využít svou básničku. LOL
 +
 +**Pracovní činnosti**
 +  * Venku se trošku ochladilo a možná máš doma dlouhou chvíli. Zde nabízím nápad, jak si ji můžeš zkrátit. Ať se práce daří ! {{:​stranky_trid:​1._stupen:​zkouska_trpelivosti_nejen_pri_tvoreni.pdf|}} ​
 +
 +**Matematika**
 +  * Zopakuj si dělení dvěma se zbytkem.
 +  * Učebnice M 3. díl - str. 8/cv.10 - neúplné podíly a zbytky napiš do sešitu. Nápověda: počítáme 19 : 2 = ... zb. ... 
 +
 +**Angličtina**
 +  * GOOD MORNING! ​
 +  * nejdříve posílám velkou pochvalu všem dětem, které se účastnily včerejší hodiny a aktivně pracovaly LOL
 +  * dnes znovu přikládám PL se slovní zásobou této lekce (můžete si vytisknout a dopsat, vložit do složky nebo opsat do sešitu - podle svých možností),​ pokud už někdo zvládl si PL vypracovat včera, zbývá už jen poslední úkol z **WB na str.42/​cv.1**
 +  * {{:​stranky_trid:​1._stupen:​9.lekce_3.roc..pdf|}} ​
 +  * Přeji vám děti taky hezké volno, užijte si pěkného počasí a načerpejte síly do dalších učebních dnů ;-)
 +
 +
 +
 +----
 +
 +
 +==== Středa 6. 5. 2020 ====
 +
 +Dobré ráno děti, LOL
 +
 +děkuji všem pilným přírodovědcům za zajímavé referáty o zvířatech. Můžete si je přečíst v Bakalářích na Nástěnce. Dnes připomínám online výuku angličtiny. ​
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Dokončujeme učivo přídavných jmen. Zopakujte si: "Co vyjadřují přídavná jména?",​ "Na jaké otázky nám odpovídají?"​
 +  * Pracovní sešit str. 56/cv. 3,4 - Nakresli jakoukoliv věc (může souviset s tím, co nejraději v těchto dnech děláš) a napiš různá a zajímavá přídavná jména. Úkol vypracuj na papír.
 +  * Učebnice str. 67/cv.7 - pročti text a napiš do sešitu ČJ věty, ve kterých jsi vyhledal/a přídavné jméno. Přídavné jméno podtrhni. Pozor: Poslední větu v textu vynechej. Nápověda: Do sešitu tak přepíšeš 4 věty. ​
 +
 +**Matematika**
 +  * Dnes si zopakujeme učivo geometrie.
 +  * Nejprve se podívejte na tato videa a zopakujte si, co už víte. https://​www.matyskova-matematika.cz/​geometrie-3/​video/​str-22/,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=r4Pi51hgBTY
 +  * Učebnice M str. 6/cv. 1, 2, 3 - pracujeme na papír. Zadání "​Rozhodni"​ si vyřeš jen ústně. Svou práci si založ do složky Geometrie
 +  * Pro zájemce: další videa ke geometrii ​ https://​www.matyskova-matematika.cz/​geometrie-3/​video/​str-23/​
 +
 +
 +**Prvouka**
 +  * Učebnice str. 49 - přečti text, prohlédni obrázky  ​
 +
 +**Angličtina**
 +  * dnes se děti doufám setkáme n**a online hodině od 12. 40 h** - použijte stejný odkaz! LOL Raději už mějte po obědě (začínáme novou lekci - na téma JÍDLO LOL)
 +  * {{:​stranky_trid:​1._stupen:​9.lekce_3.roc..pdf|}}
 +
 +
 +
 +----
 +
 +==== Úterý 5. 5. 2020 ====
 +__Dobrý den děti,__;-)
 +
 +dnes připomínám výzvu žákovského parlamentu: Zúčastněte se akce „Každý sám a přece spolu“ a pošlete svému třídnímu učiteli svou fotografii, která vypovídá o tom, co nejraději děláte v „domácí karanténě“ nebo s oblíbeným domácím mazlíčkem.
 +Termín zaslání fotek je 17. 5. 2020. Z fotografií bude třídní učitel vytvářet fotokoláž celé třídy, která Vám bude přístupná.
 + 
 +**Český jazyk**
 +  * Opakujeme slovní druhy - dnes podstatná a přídavná jména.
 +  * Doplň chybějící písmena, opakuj psaní vlastních jmen v pracovním listu. ​ Cv.1,2 ústně, cv. 3 písemně do sešitu ČJ {{:​stranky_trid:​1._stupen:​cj_pracovni_list_-_vlastni_jmena.pdf|}}
 +  * pokračování včerejší práce s přídavnými jmény {{:​stranky_trid:​1._stupen:​pridavna_jmena.pdf|}}- zapiš do sešitu 6 slovních spojení ​ (přídavné jméno + podstatné jméno) slov podřazených ke slovu "​Živočichové"​
 +
 +
 +  * Čtení - prosím o vyplnění "​Záznamu o knize" {{:​stranky_trid:​1._stupen:​zaznam_o_knize.pdf|}} z domácího čtení vlastní knihy. List si můžeš sám přepsat na papír A4 podle tohoto vzoru nebo vytiskni a vyplň. Můžeš domalovat, dotvořit podle vlastní fantazie. List si založ nebo můžeš poslat přes email nebo Bakaláře. Úkol vypracuj do 22. 5.
 +
 +**Matematika**
 +  * Pokračujeme v učivu: Dělení se zbytkem.
 +  * Učebnice 3. díl str. 8/cv.8 (včerejší online výuka) - zopakuj si, vypočítej a zapiš do sešitu M podle vzoru i se zkouškou.
 +  * Učebnice str. 4/cv. 12, 15, 17 - řeš slovní úlohy. Do sešitu zapiš pouze příklad (výpočet) a odpověď.  ​
 +
 +**Angličtina** ​
 +  * připomínám děti, že se zítra setkáme na online hodině - od 12. 40h - odkaz platí stále stejný!=)
 +  * budeme opakovat + zahájíme novou lekci (raději už mějte po obědě ;-) )  ​
 +
 +----
 +
 +==== Pondělí 4. 5. 2020 ====
 +**Dobré ráno, LOL**
 +
 +__zde rozpis online výuky v tomto týdnu:__
 +
 +dnes **pondělí**:​ ČJ 8.05 - 8.35 hod., M 11.50 - 12.20 hod.
 +
 +**středa**:​ AJ 12.40 - 13.10 hod.
 +
 +**čtvrtek**:​ ČJ 10.45 - 11.15 hod. 
 +
 +
 +Prosím, pokud jste ještě nevyplnili dotazník k online výuce, můžete zde: https://​forms.gle/​d5S7DUF67vRckjMG7 ​ Děkuji. ​
 +----
 +
 +**Český jazyk**
 +  * online výuka - připravte si učebnici a sešit ČJ, psací potřeby, papír na poznámky
 + 
 +**Matematika**
 +  * online výuka - připravte si učebnici M 3.díl, sešit, psací potřeby
 + 
 +
 +**Prvouka**
 +  * Téma: "​živočichové - obratlovci"​ - učebnice str. 48 pozorně přečti, prohlédni si popisky těla zvířat
 +  * pracovní sešit str. 46 (popis mravence najdeš v učebnici na str. 50)
 +  * do sešitu zápis {{:​stranky_trid:​1._stupen:​zapis_do_sesitu_-_obratlovci.pdf|}}
 + 
 +
 +**Angličtina**
 +  * Hello children!
 +  * dnes se budete věnovat především ČJ a M při online výuce, proto z AJ zařazuju **jen dobrovolné procvičování - vyberte si:** =)
 +  * můžete se naučit další slovíčka a procvičit si věty Já mám... :​[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=jNg3KuUFkxU ]]
 +  * procvičovat zábavně můžete i na těchto stránkách:​ [[https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-3-trida/​clothes]]
 +  * kdo rád vybarvuje a učí se nová slovíčka: {{:​stranky_trid:​1._stupen:​aj_3._pl-clothes.docx|}}
 +  * ve středu už začneme s novou lekci LOL
 +
 +  ​
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/3.a_-_4.-8._5._2020.txt · Poslední úprava: 2020/05/07 20:30 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki