Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:3.a_-_27._4.-1._5._2020 [2020/04/30 20:42] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Učivo na týden 27. 4.-1. 5. 2020 ======
 +==== Čtvrtek 30. 4. 2020 ==== 
 +
 +**Dobré ráno**, LOL
 +
 +
 +dnešním dnem ukončíme tento pracovní týden, protože zítra je 1. květen - Svátek práce. Jedná se o státní svátek, proto škola nebude.
 +
 + ​Tímto svátkem si připomínáme,​ jak je pro nás práce důležitá. Na téma "​práce"​ známe také různá přísloví. A taky víme, že práce může být i zábava. Proto můžete tento den oslavit nějakou pracovní aktivitou. Např. pomůžete rodičům s prací doma nebo na zahradě anebo si vymyslíš jinou pracovní výzvu. ​
 +
 +Cely týden jste pracovali s plným nasazením. Chválím děti, které mi mimo jiné úkoly také poslali referáty o zvířatech. Všechny si je můžete přečíst na Nástěnce v Bakalářích.
 +
 +__Pozor!__ **V pondělí** se opět setkáme při online hodinách českého jazyka a matematiky. Čas a odkaz najdete v Bakalářích.
 +
 +
 +
 +
 +**Hudební a tělesná výchova**
 +  * Než se pustíte do dnešních úkolů, nalaďte se písničkou,​ zazpívejte si. Sportovci si mohou při poslechu a zpěvu ještě protáhnout tělo. Schválně - kolik uděláš dřepů po dobu písničky? (Přestávky jsou povoleny.) Můžeš mi o tom napsat.;​-) ​
 +
 +
 +https://​decko.ceskatelevize.cz/​nenudim-se-doma/​nakazeni-smichem
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Učebnice str. 67(přídavná jména)/cv. 6 písemně podle zadání
 +
 +**Matematika**
 +  * Učebnice M (2. díl) - Opakování str. 55/cv. 2a, 3a, 5 - pouze 2 sloupečky (jednotky délky) písemně do sešitu.
 +
 +**Čtení**
 +  * čítanka str. 124 - přečti si básničku Zdeňka Kriebla a vyřeš rébusy květin.
 +
 +To je vše, __přeji Vám hezký prodloužený víkend__. A pozor! Dnes mohou létat čarodějnice...;​-)  ​
 +
 +**Angličtina**  ​
 +
 +  * Hello children! Přikládám jěště shrnutí úkolú z online hodiny, moc chválím vaši velkou účast a aktivitu (i v těžké "​předobědové době" =)) a připomínám,​ že máte dodělat cv.5 z WB na str. 40 {{:​stranky_trid:​1._stupen:​videokonference_ii_3.roc.pdf|}}  ​
 +  * Užijte si volných dní!:-) GOOD BYE!
 +
 +----
 +
 +----   
 +
 +
 +==== Středa 29. 4. 2020 ====  ​
 +**Hello children! Dnes připomínám videoovýku AJ - hned po obědě ve 12.40h ;-) odkaz máte na nástěnce v Bakalářích=)**  ​
 +
 +
 +**Dobrý den děti**, LOL
 +
 +
 +chválím všechny, kteří mi už zaslali řešení matematických úloh nebo popis kamaráda.
 +Ať se Vám práce daří! Užijte si dnes online hodinu angličtiny ;-).
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Učebnice ČJ str. 67 - Přídavná jména - pro zopakování přepiš žlutý rámeček do sešitu
 +  * Zavři sešit a zkus si říct informaci o přídavných jménech zpaměti
 +
 +
 +**Matematika**
 +  * Pracovní sešit str. 30/cv. 1,2. Řeš slovní úlohy. Pozor - dokážeš vyřešit úlohu jedním matematickým příkladem?​ Přemýšlej. ;-)
 +
 +
 +**Prvouka**
 +  * Učíme se o společných znacích živočichů.
 +  * Učebnice str. 47 - přečti si text
 +  * Zapiš si do sešitu důležité informace zde: {{:​stranky_trid:​1._stupen:​zivocichove_4.pdf|}} , můžeš připojit ilustraci.
 +  * Pracovní sešit str. 45 - řeš úlohy.
 +  *__ Dobrovolný úkol__: Můžeš vypracovat referát o nějakém zvířeti (popsat tělo, čím se živí, způsob života, zajímavosti,​...),​ inspiraci najdeš v Bakalářích na Nástěnce třídy. Můžeš napsat na papír ručně nebo na PC. Všechny práce vystavíme na Nástěnce :).
 +
 +
 +----
 +
 +
 +==== Úterý 28. 4. 2020 ====
 +
 +**Dobré ráno děti**, ;-)
 +
 +
 +Chtěla bych Vás požádat o **vyplnění krátkého dotazníku**,​ který se týká naší současné výuky. dotazník najdete na tomto odkazu: https://​forms.gle/​d5S7DUF67vRckjMG7. S vyplněním můžete požádat o pomoc rodiče. __Dotazník odešlete do 7. 5. 2020__. Děkuji. :-D
 +
 +Dnes budeme procvičovat učivo, které jsme si vysvětlili při včerejší online výuce.
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Poznáváme slovní druhy. Nově zjišťujeme informace o přídavných jménech.
 +  * Zopakuj si, co jsme se včera dověděli: {{:​stranky_trid:​1._stupen:​zaciname_s_pridavnymi_jmeny.doc|}}
 +  * Pracovní sešit str. 56/cv. 1, 2 - místo vlastností spolužáka vytvoř hádanku o vlastnostech některého z členů vaší rodiny. ​
 +  * Pracovní sešit str. 56/sloupec vpravo  ​
 +  * Vytvoř a napiš popis na téma: "Můj kamarád"​. Můžeš psát o konkrétním kamarádovi nebo o tom, jaký by měl být tvůj kamarád (vlastnosti,​ případně vzhled...). Rozsah - 8 a více vět. Popis můžeš napsat na zvláštní papír. Na závěr vyhledej a podtrhni přídavná jména, která jsi v popisu použil/a.
 +
 +
 +**Matematika**
 +  * Učíme se násobit násobky 10 jednociferným číslem.
 +  * Pro připomenutí:​ {{:​stranky_trid:​1._stupen:​nasobeni_a_deleni_nasobku_10_jednocifernym_cislem.pdf|}}
 +  * Řeš pracovní list {{:​stranky_trid:​1._stupen:​pracovni_list_-_ukoly.docx|}} (buď si vytiskni nebo piš výsledky do sešitu).
 +  * Výsledky slovních úloh mi napiš do čtvrtku do zprávy přes Bakaláře.
 +  * Dobrovolné procvičování učiva zde: https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=3&​subject=Matematika&​search1=40.+N%C3%A1soben%C3%AD+a+d%C4%9Blen%C3%AD+%C4%8D%C3%ADsly+10%2C+100#​selid ​
 +
 +**Angličtina**
 +
 +  * zítra se děti těším na video setkání - začínáme hned "po obědě"​ **ve 12. 40 h - 13. 10 h** ;-) -doufám, že si stihnete odpočinout ještě dopoledne, ať tuto (jakoby 6. vyučovací hodinu) ještě zvládnete (tuším, že budeme mít "​dobrý signál"​) =)!
 +  * mějte připraveno vše do AJ + dobrou náladu (odkaz na videomístnost je stejný jako minulý týden - v Bakalářích na Nástěnce) ​
 +
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +==== Pondělí 27. 4. 2020 ====
 +
 +
 +Dobrý den děti LOL,
 +
 +
 +dnes se setkáme u videovýuky. Odkaz k přihlášení najdete v Bakalářích na Nástěnce.
 +Jestliže se někdo nemůže zúčastnit,​ najde probrané učivo u jednotlivých předmětů zde na stránkách tříd. ​
 +
 +
 +**Český jazyk**
 +  * videovýuka ​ 8.30 - 9.00 hod. - připravte si prosím učebnici ČJ, pracovní sešit, sešit , psací potřeby
 +  ​
 +
 +**Matematika**
 +  * videovýuka 11.40 - 12.10 hod. - připravte si prosím pracovní sešit M a sešit. ​
 +
 +
 +**Prvouka**
 +  * napište si zápis do sešitu PRV zde:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​zivocichove_3.pdf|}},​ nápovědu k doplnění textu najdeš v učebnici PRV na str. 47  ​
 +
 +**Angličtina**
 +
 +  * naše hodina proběhne až ve **středu mezi 12. 40 h - 13. 10 h** ;-) 
 +  * do té doby si zkuste procvičit učivo 8. lekce pomocí následující přiložené prezentace {{:​stranky_trid:​1._stupen:​crazy_clothes_shop_8.lekce.pptx|}}  ​
 +  * odpovědi pište do sešitu ;-) 
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/3.a_-_27._4.-1._5._2020.txt · Poslední úprava: 2020/04/30 20:42 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki