Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:3.a_-_18.-22._5._2020 [2020/05/22 20:13] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Učivo na týden 18.-22. 5. 2020 ======
 +==== Pátek 22. 5. 2020 ====
 +
 +Pěkné páteční ráno děti LOL,
 +
 +týden končí, víkend pomalu začíná. Dnešní den začneme písničkou. Kdo včera nestihl sledovat v písničce číslovky, zkusí to dnes i se slovesy.
 +
 +**Hudební výchova**
 +  * Zazpívej si a dobře poslouchej, jestli najdeš v písničce slovesa. Můžeš si je vypsat na papír. Možná v písničce najdeš také nějakou číslovku.  ​
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=Nqd6t1inhCg&​list=PL3WrFU8w7SuJcMPrz77_yJWbRQGMRvhic&​index=20
 +  * Můžeš mi napsat, kolik sloves jsi slyšel/a.
 +
 +**Český jazyk**
 +  * pro ty, kteří se včera nemohli účastnit online výuky nebo nestihli...,​ zopakuj si {{:​stranky_trid:​1._stupen:​slovesa_-_kviz.pdf|}}
 +  * Čítanka str. 130/ ilustrace. Prohlédni si pozorně obrázek. Vytvoř a napiš do sešitu 6 vět se slovesy. Slovesa podtrhni. Např. Na břehu __sedí__ pan Karásek. ​
 +
 +**Matematika**
 +  * Učebnice 3. díl - str. 10/cv.20 - překresli do sešitu tabulku a doplň chybějící políčka. Nápověda: Budeme dělit se zbytkem.
 +
 +**Prvouka/​Čtení**
 +  * Přečti si text str. 63 - 64.
 +
 +Přeji všem krásný víkend! ;-)
 +
 +
 +----
 +
 +
 +==== Čtvrtek 21. 5. 2020 ====
 +
 +
 +Dobré ráno třeťáci LOL ,
 +
 +připomínám dnešní online výuku. Začínáme v 10.45 hodin.
 +
 +**Český jazyk**
 +  * online - připravte si sešity, papír na poznámky a psací potřeby
 +
 +**Matematika**
 +  * pracovní sešit str. 32/cv. 4,5
 +  * učebnice 3. díl str. 60 (Tři oříšky...)/​cv. 1
 +
 +**Čtení**
 +  * čítanka str. 128 - 131 - přečti článek Rybářská pohádka
 +  * zapiš do sešitu a odpověz na otázky: 1. Co všechno bylo v řece, ale nepatřilo do ní? 2. Jaký byl pan Karásek?  ​
 +
 +----
 +**Angličtina**
 +  *  dnes děti přikládám přehled toho, co jsme probrali při včerejší onlinehodině ​ {{:​stranky_trid:​1._stupen:​aj_3.-_v._onlinehodina.pdf|}}- podle předposledního listu si samy zkuste přečíst a přeložit **str. 44 v učebnici** ​ a taktéž **str. 44 ve WB** =)
 +  * odkaz na [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=RE5tvaveVak|píseň o zelenině]]
 +  * ve **WB na str. 45** pak ješte zkuste uspořádat správně slova do vět (NÁPOVĚDA:​ Věta začíná velkým písmenem a končí znaménkem ., ?, ! :-)) a vyluštit šifru ve cv. 8 vás snad bude bavit :​-)  ​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Středa 20. 5. 2020 ====
 +
 +**Přeji krásné ráno** :-),
 +
 +jedna květnová pranostika praví - V květnu je slyšet trávu růst. ​
 +Pojďme tedy rychle na úkoly pro dnešní den, abychom mohli venku zjistit, co nám pranostika říká ;-) 
 + 
 +
 +**Český jazyk**
 +  * zopakuj si, jaká slova jsou číslovky, připomínám otázky: kolik, kolikrát, kolikátý/​á ... ?
 +  * pracovní sešit str. 58/ cv.1 - 3
 +
 +**Matematika**
 +  * učebnice str. 12/cv. 22 do sešitu, nezapomeň na zkoušku
 +  * úloha pro dobrovolníky zde:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​uloha_pro_bystre_hlavicky.pdf|}} a můžeš mi napsat, jak se ti dařilo úlohu vyřešit ;-)
 +
 +
 +**Prvouka/​Čtení**
 +  * učebnice str. 61 - 62 přečti si text
 +  * pracovní sešit str. 51
 +
 +----
 +
 +==== Úterý 19. 5. 2020 ====
 +
 +Přeji krásné ráno ;-),
 +
 +**Český jazyk**
 +  * včera jsme probrali číslovky, dnes je zopakujeme
 +  * učebnice str. 68 - pod nadpis Číslovky přepiš žlutý rámeček do sešitu, úkol č. 2 - vypiš na řádek číslovky z těla housenky nebo zpracuj úkol podle zadání
 +  * vytvoř a napiš věty nebo otázky k obrázkům tak, abys použil/a číslovku (číslovky ve větách podtrhni){{:​stranky_trid:​1._stupen:​obrazky_cislovky.pdf|}} ​
 +
 +**Matematika**
 +  * opakujeme dělení se zbytkem
 +  * učebnice M 3. díl str. 10/cv.17 vypočítej,​ napiš i zkoušky, cv. 19 - řeš slovní úlohu
 +  * 
 +
 +
 +**Prvouka/​Čtení**
 +
 +  * učebnice prvouky: str. 56 - 60 přečti si text, prohlédni obrázky  ​
 +
 +**Angličtina**
 +  * Zítra se děti setkáme na online výuce - začínáme ve 12. 40h - platí stále stejný odkaz pro AJ LOL
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +==== Pondělí 18. 5. 2020 ====
 +
 +**Online výuka pro tento týden:**
 +
 +Pondělí: 8.05 - 8.35 hod. český jazyk, 11.50 - 12.20 hod. matematika
 +         
 +Středa: 12.40 - 13.10 hod. anglický jazyk
 +
 +Čtvrtek: 10.45 - 11.15 hod. český jazyk
 +
 +Přihlášení proběhne na již známých odkazech z minulých týdnů - viz Bakaláři - Nástěnka. ​
 +
 +
 +----
 +
 +**Dobré ráno děti LOL** , 
 +
 +zdravím Vás po víkendu. Tento týden zahajujeme opět videovýukou v 8. 05 hodin. ​
 +
 +**Český jazyk**
 +  * videovýuka - připravte si sešit ČJ, učebnici a papír na poznámky
 +
 + 
 +**Matematika**
 +  * videovýuka - připravte si učebnici M 3. díl a sešit ​
 + 
 +
 +**Prvouka**
 +  * zopakujeme si učivo o přírodě ​ - pracovní sešit str. 49/50, odpovídej, co si pamatuješ nebo odpovědi vyhledej v učebnici
 + 
 +
 +
 +**Angličtina**
 +
 +  * Hello children!
 +  * dnes mám pro vás PL, ve kterém se seznámíte s frázemi MÁM RÁD-A/ NEMÁM RÁD-A a některými novými slovíčky =){{:​stranky_trid:​1._stupen:​aj_3-food.pdf|}}
 +  * PL (kdo nemá možnost) nemusí tisknout - opište si do sešitu jen tyto dvě fráze a nová slovíčka ;-)
 +  * užijte si dnes online hodiny
 +  ​
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +  ​
 +  ​
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/3.a_-_18.-22._5._2020.txt · Poslední úprava: 2020/05/22 20:13 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki