Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:3.a_-_13.-17._4._2020 [2020/04/17 20:18] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Učivo na týden 13.-17. 4. 2020 ======
 +==== Pátek 17. 4. 2020 ====
 +
 +Dobré ráno děti,
 +
 +
 +__během dneška najdete v Bakalářích na Nástěnce odkaz k **pondělní** videovýuce.__ ​
 +Vše si vysvětlíme ještě dnes v 10.00 hod. Do té doby stihneme úkoly pro dnešní den. Ať se Vám daří. LOL
 +
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Pracovní sešit str. 53/cv.17a - vypracuj podle zadání. Vyber 5 slovních spojení a vytvoř s nimi věty. Věty napiš do sešitu ČJ. Např. dávné zvyky - V naší rodině dodržujeme dávné zvyky a tradice.
 +
 +**Matematika**
 +  * Učebnice str. 41/7 - 2 sloupečky příkladů opiš do sešitu a vypočítej.
 +  * __Dobrovolný úkol__ - Vytvoř a napiš do sešitu libovolnou slovní úlohu k tomuto příkladu: 248 + 261. Úlohu dopočítej.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +==== Čtvrtek 16. 4. 2020 ====
 +
 +Dobré ráno děti LOL,
 +připomínám páteční telekonferenci. Veškeré informace najdete na Bakalářích.
 +
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Opakujeme psaní i,í,y,ý ve vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných.
 +  * Pracovní sešit str. 52/cv. 15 - doplň chybějící písmena a vhodná slova z nabídky.
 +  * Pracovní sešit str. 52/16 - a) doplň a cvičení přepiš do sešitu ČJ, b) vytvořené věty napiš do sešitu pod cvičení.
 +
 +**Matematika**
 +  * Procvičujeme zaokrouhlování čísel, řešíme slovní úlohy.
 +  * Učebnice str. 43/cv.6 zaokrouhli do sešitu
 +  * Učebnice str. 44/cv. 9,10 slovní úlohy vypracuj do sešitu. Výsledky si poznamenej na papír a připrav si je k naší páteční videokonferenci :).
 +  * Pro dobrovolníky:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​na_vylete_pracovni_list.pdf|}} ​
 +
 +**Čtení**
 +  * Najdi ve své knihovničce pohádkovou knížku a přečti si libovolnou pohádku. Čti pozorně, protože v příští hodině čtení dostaneš úkol. ​ :) 
 + 
 + 
 +**Anglický jazyk** ​
 +  * nejdříve si dnes **zkontrolujte cv.2/​str.38** v WB -
 +  * 1. Have you **got** a blue shirt? - Máš(máte) modrou košili?
 +  * 2. Yes, I **have. Here** you are.- Ano mám (máme). Tady máš (máte).
 +  * 3. Have** you** got a red jumper? -Máš (máte) červený svertřík?
 +  * 4. No, I **haven´t.** I´m sorry. - Ne, nemám (-e). Je mi líto (omlouvám se).
 +
 +  * Určitě jste skvěle zvládli sami doplnit a zkontrolovat si cvičení a umíte se zeptat **Have you got...? = Máš/​Máte...?​** a odpovědět **Yes, I have - No, I haven´t.**=)
 +  * teď si zkuste zase zopakovat slovíčka a trénovat jejich výslovnost: ​
 +
 +
 +opakování slovíček – [[https://​www.learningchocolate.com/​content/​my-clothes|výslovnost jacket, T-shirt, jeans, shoes, skirt]] [[https://​www.learningchocolate.com/​content/​clothing-2|výslovnost shirt, coat]] (pro zvuk klikni na obrázek reproduktoru)  ​
 +
 +----
 +PRO ZÁJEMCE: ​
 +Kdo má děti čas, možnost a chuť, může si rozšířit svou slovní zásobu pomocí následujícího odkazu - naučíte se kreslit některé kousky oblečení + doplňky ;-)
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=CdLW5t_akl8 ​
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +==== Středa 15. 4. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +  * Čítanka str. 122 -123: přečti text, zapiš si článek do sešitu a odpověz na otázku č. 2. Doplň zápis v sešitě podle úkolu "​Zahradník"​ zde:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​vyvoj_motyla.pdf
 +}}
 +
 +**Matematika**
 +  * Učebnice str. 41/cv. 5, 5 příkladů - napiš příklady do sešitu, počítej nahlas a zapiš výsledek. Zkoušku proveď písemným sčítáním.
 +
 +**Prvouka**
 +  * Začínáme nové učivo "​Živočichové"​. ​
 +  * Učebnice str. 46 - přečti si pozorně text.
 +  * Práce v sešitě - pracuj podle pokynů zde:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​zapis_1_zivocichove.pdf|}}
 +
 +**Tělesná výchova**
 +  * Protáhni si tělo, pomůže ti známý sportovec: https://​www.ceskatelevize.cz/​porady/​13394657013-ucitelka/​12773-telocvik/​
 +
 +==== Úterý 14. 4. 2020 ====
 +Dobré ráno děti,
 +vítám Vás v novém - "​povelikonočním"​ týdnu. LOL Doufám, že jste ze slunce načerpali dostatek energie, kterou budeme potřebovat k plnění úkolů. Přeji, ať se Vám daří! ;-) 
 +
 +**Český jazyk**
 +   * Pokračujeme v procvičování psaní i, í, y, ý.
 +   * Pracovní sešit str. 52/cv. 13 (Do sešitu ČJ přepiš všechny věty. Nezapomeň na datum.)  ​
 +   * Pracovní sešit str. 52/cv. 14 podle zadání - řešení najdeš v Klíči (zadní strana pracovního sešitu)
 +   * Písanka str. 16
 +   * Úkol pro dobrovolníky zde: {{:​stranky_trid:​1._stupen:​krizovky_po_m.pdf|}}
 +
 +
 +
 +**Matematika**
 +  * Opakujeme písemné odčítání.
 +  * Učebnice str. 45/cv. 15 písemně do sešitu 5 příkladů + zkouška, str. 45/cv. 21 řeš slovní úlohu do sešitu
 +
 +  ​
 +
 +**Anglický jazyk**  ​
 +  ​
 +Hello children!
 +  * dnes si zase nejdříve zopakujeme píseň z minulého týdne (učebnice str. 38) https://​www.youtube.com/​watch?​v=LV3RIUysUCA  ​
 +  * z minulého týdne už také víte, jak se v angličtině zeptáme Máš /máte...? -** Have you got ...?** ODPOVĚĎ: **Yes, I have X No, I    haven´t.** ​
 +  * umíte slovíčka 8. lekce CLOTHES - oblečení?
 +  * dnes si zopakujte toto učivo **v PS na str. 38/cv. 1. a 2**.
 +  * u cv.2 využijte nápovědy v rámečku. POZOR -doufám, že jste nezapomněli,​ co znamená věta:Here you are. ?;-)   
 + 
 + 
 +
 +**Výtvarná výchova**
 +  * Téma: Kresba předmětu
 +  * Výtvarný úkol: Vyber si jakýkoliv předmět, který máte doma za nějakým účelem. Např. vidlička - jídlo, kartáček na zuby - čištění zubů, kniha - čtení, židle - nábytek, ... Povol uzdy fantazii a vymysli nějakému předmětu jiný - legrační, nesmyslný, ...účel, pro který ho můžeme využít. Např. kniha - létající koberec, vidlička - věšák na kabáty, 2 kartáčky na zuby - lyže pro myšku, bota - váza pro kytičky, ... 
 +  * Obrázek namaluj pastelkami.  ​
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/3.a_-_13.-17._4._2020.txt · Poslední úprava: 2020/04/17 20:18 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki