Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:3.a [2020/02/14 11:14]
psvobodova
stranky_trid:1._stupen:3.a [2020/02/19 12:16] (aktuální)
psvobodova
Řádek 24: Řádek 24:
  
 __Domácí úkoly:__ __Domácí úkoly:__
 +  * PČ - na čtvrtek přinést: silonové punčochy, 2 knoflíky, kelímek od jogurtu
  
  
Řádek 34: Řádek 34:
  
 __Probrané učivo:__ __Probrané učivo:__
-  * PRV - měření - délkové míryměření hmotnost +  * PRV - čas (jednotkyurčování času, slovní úlohy s denního života) 
-  * ČJ - vyjmenovaná ​slova po V, učebnice str. 53-54, písanka str.4, PS str. 45/vy, vysoký, výt +  * ČJ - problémové dvojice slov (slova příbuzná) 
-  * M - modelování obdélníku a čtverce dle zadaných délek (v cmmm) +  * M - zaokrouhlování trojciferných ​čísel na desítkystovky ​
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.a.1581678894.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/14 11:14 autor: psvobodova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki