Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:3.a [2020/02/14 12:14]
psvobodova
stranky_trid:1._stupen:3.a [2020/06/22 22:21] (aktuální)
rjelinkova [Aktuální učivo třídy 3.A]
Řádek 1: Řádek 1:
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] ​
 ====== Třída 3.A ====== ​ ====== Třída 3.A ====== ​
  
 +__Třídní informace:​__ Mgr. Petra Svobodová, [[psvobodova@zsdobra.cz]]
  
-__Třídní informace:​__ +Učivo k procvičení najdete také zde: https://skolakov.eu; https://matika.in; https://umimematiku.cz
- +
- +
-  +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-   +
- +
----- +
-  +
- +
- +
- +
-__Domácí úkoly:__ +
- +
- +
- +
-  +
- +
- +
- +
----- +
- +
-__Probrané učivo:__ +
-  * PRV - měření - délkové míry, měření hmotnost +
-  * ČJ - vyjmenovaná slova po V, učebnice str. 53-54, písanka str.4, PS str. 45/vy, vysoký, výt +
-  * M - modelování obdélníku a čtverce dle zadaných délek (v cm, mm)  +
- +
- +
- +
- +
-       +
- +
- +
- +
- +
- +
----- +
- ​**AJ** - FAMILY - nová lekce +
-1. https://​www.youtube.com/​watch?​v=GiRUF7hvWuM ​  +
-     +
-2. http://​www.youtube.com/​watch?​v=mjFcrv6Lfx8 ​  +
-    +
-3. https://www.youtube.com/​watch?​v=NVEzzzia8Yo  +
- +
-:-) +
-4. https://anglomaniacy.pl/​familyDictionary.htm +
- +
-5.https://quizlet.com/​307898246/​family-flash-cards/​ +
- +
- +
- +
----- +
- +
-https://​www.youtube.com/​watch?​v=SUt8q0EKbms +
-     +
- +
-   +
-https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​category/​topics/​feelings  +
- +
- +
----- +
-https://​www.youtube.com/​watch?​v=8irSFvoyLHQ +
- +
-  +
- +
-    +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-     +
-     +
- +
- +
- +
-   +
-  +
- +
- +
- +
- +
----- +
- +
-  +
- +
- +
-          +
-          +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
  
  
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​collage_2020-06-07_15_32_30.jpg?​200|}}
  
  
 +LOL **Milé děti, přináším nové informace k vydávání vysvědčení 30. 6. 2020**. ​
  
 +  * Slavnostní vydávání vysvědčení proběhne v rámci celé třídy 3.A.
 +  * Vstup do školy pro žáky 3.A bude umožněn 30. 6. v 7.50 hod., vchodem do školy u bezbariérové rampy (u vstupu do ŠJ). Zde si Vás - děti osobně vyzvednu. ​
 +  * Při vstupu do školy předložíte "​Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění"​. {{:​stranky_trid:​1._stupen:​cestne_prohlaseni_o_neexistenci_priznaku_viroveho_infekcniho_onemocneni.pdf|}}
  
 +  * Po dobu přítomnosti ve škole musíte mít ústa zakryta rouškou. ​
 +  * Vysvědčení bude vydáno v 8.40 hod., poté budeme odcházet domů.
 +  * Přineste si s sebou tašku na věci a výkresy, které máte ve škole, abyste si je mohli odnést domů.
  
 +__Přeji všem hezké letní dny a těším se na viděnou!__
 +PS
  
  
 +====== Bezpečné prázdniny ======
  
 +[[https://​www.flipbookpdf.net/​web/​site/​798b55e602b16dd7bed1a72a360f078023ae7c0b202006.pdf.html|{{:​stranky_trid:​bez.jpg?​direct&​120|}}]]
  
 +===== Archiv učiva třídy 3.A =====
  
 +  * [[Třída 3.ABC - 8.-12. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 1.-5. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 25.-29. 5. 2020]]
 +  * [[3.A - 18.-22. 5. 2020]]
 +  * [[3.A - 11.-15. 5. 2020]]
 +  * [[3.A - 4.-8. 5. 2020]]
 +  * [[3.A - 27. 4.-1. 5. 2020]]
 +  * [[3.A - 20.-24. 4. 2020]]
 +  * [[3.A - 13.-17. 4. 2020]] ​
 +  * [[3.A - 6.-10. 4. 2020]]
 +  * [[3.A - 30. 3.-3. 4. 2020]]
 +  * [[3.A - 23.-27. 3. 2020]]
 +  * [[3.A - 16.-20. 3. 2020]]
 +  * [[3.A - 11.-13. 3. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 15.-19. 6. 2020]]
  
 +===== Aktuální učivo třídy 3.A  ======
  
  
 +  * [[Třída 3.ABC - 22.-26. 6. 2020]]
  
 +Dobré ráno milé děti, máme před sebou poslední týden školy a čeká nás už jen opakování učiva. Blížíme se do finále. Zkusme ještě těch ještě těch pár dnů společně pracovat a přitom se těšit na prázdniny. Přeji vám, ať se nám vše daří. ​
  
  
  
 +Milé děti, pokud si chcete uchovat vzpomínky na toto nelehké a pro nás všechny zvláštní období, můžete využít níže uvedený odkaz:
 +http://​centrumlocika.cz/​assets/​user/​Pracovn%C3%AD%20se%C5%A1it%20pro%20d%C4%9Bti%20EXPEDICE%20KORONA%202020.pdf. Možná, že za několik let budete vzpomínat na období epidemie, volna, online učení a komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Skype a telekonferencí. Následující pracovní list vám poskytne možnost si co nejvíce oživit vaše vzpomínky.
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.a.1581678894.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/14 12:14 autor: psvobodova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki