Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:2.c [2019/09/13 10:42]
jzachnikova
stranky_trid:1._stupen:2.c [2020/02/21 09:32] (aktuální)
jzachnikova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Třída 2.C ===== ====== Třída 2.C =====
-**Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Zachníková,​ 558 412 477** 
  
-**V pondělí 16. 9. nebude kroužek Zábavná matika, z důvodů školení. Děkuji za pochopení, Svatava Kubeczková** 
  
-\\ 
-\\ 
-**Logická olympiáda** - {{:​akce2019:​zari:​logicka_olympiada_2019_pro_skoly.pdf|Informace k LO}}, {{:​akce2019:​zari:​letak_a5_lo_2018_01.pdf|Letáček k LO}} 
  
-  * Prosím o prohlédnutí hlavy, ve škole se vyskytly vši. 
- 
----- 
  
 +**Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Zachníková,​ 558 412 477**
  
 + 
  
   * **Informace pro chybějící žáky**:   * **Informace pro chybějící žáky**:
 +  * Matematika - PS 2 - str. 13, 14, 15
 +  * Český jazyk - PS - str. 3 - celá, str. 4/1 a Soutěž
 +  * Český jazyk - učebnice - str. 64/1, 2, 65/2 do sešitu
 +  * Četba z knížky
 +------------------------------------------------------------------------------------------
  
-  ​* **9. 9.** + **Informace**
-  * Český jazyk - učebnice - str. 5 +
-  * Matematika - pracovní sešit - str. 6, Minutovka - str.2/3a, b +
-  ​Čítanka - str. 9 - článek Pes+
  
-  * **10. 9**. + 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 6 +
-  * Pracovní sešit - Český jazyk - str. 3, 4 +
-  * Matematika - str. 7 - celá +
-  * Minutovka - str. 2/4, dobrovolný úkol - 3/6 +
-  * Prvouka - učebnice - str. 8, 9 +
-  * Prvouka - pracovní sešit - str. 4+
  
-  * **11. 9**. 
-  * Český jazyk - PS - str. 7 
-  * Písanka - str. 3 
-  * Čítanka - str. 10, 11 
-  * Matematika - PS - str. 8 
  
-  * **12. 9**. + 
-  * Český jazyk - PS - str. 5 +
-  * Matematika - PS - str. 9 +
-  * Minutovky - str. 3/5a, b +
-  * Čítanka - str. 12 +
-  * Písanka - str. 3 - dokončit, str. 4 +
- +
-  * **13. 9**. +
-  * Český jazyk - učebnice - str. 7 - celá, příprava na diktát +
-  * Český jazyk - PS - str. 6/1, 2 +
-  * Matematika - PS - str. 10/1, 2, 3+
  
   ​   ​
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 
-  * **9. 9**. +
-  * **Minutovka** - str. 2/3a, b +
-  * Procvičovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky +
-  * **Dílna čtení** - vybrat si knížku, kterou budu číst ve škole (do 13. 9.) +
-  * **Prosba**: každodenní čtení  +
-  * **Dobrovolný úkol**: Referát na téma PES - vymyslet a napsat příběh nebo vybrat několik srozumitelných vět z encyklopedie o nějaké rase pejska, obrázek - kresba daného zvířete+
  
-  * **10. 9**. 
-  * Pracovní sešit - ČJ - str. 4/2 - dokončit - jen některé děti 
-  * Minutovka - str. 2/4 - dokončit - jen některé děti 
-  * Matematika - str. 7 - dokončit, co schází - jen některé děti 
  
-  * **11. 9**.  
-  * Český jazyk - PS - str. 7/4, 5 
-  * Oprava opisu 
-  * Čítanka - str. 10, 11. Každodenní pravidelné čtení. 
  
-  * **12. 9**. 
-  * Minutovka - str. 3/5a, b 
-  * Každodenní čtení ze své domácí knížky 
-  * Každodenní procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20 
  
-  * **13. 9**. 
-  * Prosba: prosím o zaslání rodičovského příspěvku (jen některé děti) 
-  * Záložky ve všech učebnicích 
-  * Nosit každý den průhlednou fólii 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 7/3 - příprava na diktát 
-  * Matematika - PS - str. 10/3 - dopočítat. 
  
-  * Přeji Vám všem hezký víkend. LOL JZ 
  
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
  
-  * Příští týden ve středu **18. 9. 2019 od 12:45 13:30 hod.** ve třídě 2. B začíná **výuka nepovinného předmětu náboženství.+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
 +  * ** Odkazy k procvičování učiva**:
 +Pyramida výživy - video:
 +  * https://​www.youtube.com/​watch?​v=jVl-cAIMjhs
  
- +  * www.skolakov.eu 
- +  * www.rysava.websnadno.cz 
- +  www.pripravy.estranky.cz 
- +  
- +
- +
-+
- +
-*+
- +
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/2.c.1568371340.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 10:42 autor: jzachnikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki