Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:2.c [2019/09/13 10:42]
jzachnikova
stranky_trid:1._stupen:2.c [2019/09/20 09:50] (aktuální)
jzachnikova
Řádek 2: Řádek 2:
 **Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Zachníková,​ 558 412 477** **Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Zachníková,​ 558 412 477**
  
-**V pondělí 16. 9. nebude kroužek Zábavná matika, z důvodů školení. Děkuji za pochopení, Svatava Kubeczková**+
  
 \\ \\
Řádek 15: Řádek 15:
  
   * **Informace pro chybějící žáky**:   * **Informace pro chybějící žáky**:
 +  * Český jazyk - učebnice - str. 13, PS - str. 8, 10
 +  * Písanka - str. 6 - u 
 +  * Matematika - PS - str. 13
 +  * Čítanka - str. 16
  
-  * **9. 9.** 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 5 
-  * Matematika - pracovní sešit - str. 6, Minutovka - str.2/3a, b 
-  * Čítanka - str. 9 - článek Pes 
  
-  * **10. 9**. 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 6 
-  * Pracovní sešit - Český jazyk - str. 3, 4 
-  * Matematika - str. 7 - celá 
-  * Minutovka - str. 2/4, dobrovolný úkol - 3/6 
-  * Prvouka - učebnice - str. 8, 9 
-  * Prvouka - pracovní sešit - str. 4 
  
-  * **11. 9**. + 
-  * Český jazyk - PS - str. 7 +
-  * Písanka - str. 3 +
-  * Čítanka - str. 10, 11 +
-  * Matematika - PS - str. 8+
  
-  ​* **12. 9**. +  ​
-  * Český jazyk - PS - str. 5 +
-  * Matematika - PS - str. 9 +
-  * Minutovky - str. 3/5a, b +
-  * Čítanka - str. 12 +
-  * Písanka - str. 3 - dokončit, str. 4+
  
-  * **13. 9**. 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 7 - celá, příprava na diktát 
-  * Český jazyk - PS - str. 6/1, 2 
-  * Matematika - PS - str. 10/1, 2, 3 
  
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ​   ​
  
 +  * **17. 9**.
 +  * **Abeceda** - naučit se zpaměti do 23. 9.
 +  * **Matematika - PS** - str. 10, 11 - procvičovat
 +  * **Prvouka - PS** - str. 5 - naučit se
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +  ​* **18. 9**. 
-  ​* **9. 9**. +  * **Český jazyk** - str. 13/4 - ústně procvičit 
-  * **Minutovka** - str. 2/3a, b +  * **Matematika** - PS - str12/4 - jen některé děti 
-  * Procvičovat sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky +  *** Minutovka** - str. 11/21aprocvičovat,​ popř. dokončit
-  * **Dílna čtení** - vybrat si knížku, kterou budu číst ve škole (do 139.) +
-  * **Prosba**: každodenní čtení  +
-  * **Dobrovolný úkol**: Referát na téma PES vymyslet a napsat příběh nebo vybrat několik srozumitelných vět z encyklopedie o nějaké rase pejskaobrázek ​kresba daného zvířete+
  
-  * **10. 9**. +  ***19. 9**. 
-  * Pracovní sešit - Č- str. 4/2 - dokončit ​- jen některé děti +  * **Český jazyk** - PS - str. 9/1, 2, 3 - jen některé děti 
-  * Minutovka ​- str. 2/dokončit - jen některé děti +  * **Matematika** - PS - str. 13/opravit si chybné příklady 
-  * Matematika ​- str. dokončit, co schází ​jen některé děti+  * **Čítanka** ​- str. 16 naučit se číst 
 +  *** Pravidelné procvičování sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky**.8-
 +  * **Prosba**: Pravidelné čtení článků z čehokoliv.
  
-  * **11. 9**.  +  * **20. 9**.  
-  * Český jazyk - PS - str. 7/4, 5 +  ​* **Český jazyk** - PS - 10 dokončit
-  * Oprava opisu +
-  * Čítanka ​str. 10, 11. Každodenní pravidelné ​čtení.+
  
-  * **12. 9**. +  *** Pravidelné ​procvičování sčítání a odčítání ​do 20 s přechodem desítky**.8-O 
-  * Minutovka - str. 3/5a, b +  * **Prosba**: Pravidelné čtení článků z čehokoliv.
-  * Každodenní čtení ze své domácí knížky +
-  * Každodenní ​procvičování sčítání a odčítání s přechodem desítky ​do 20+
  
-  * **13. 9**. 
-  * Prosba: prosím o zaslání rodičovského příspěvku (jen některé děti) 
-  * Záložky ve všech učebnicích 
-  * Nosit každý den průhlednou fólii 
-  * Český jazyk - učebnice - str. 7/3 - příprava na diktát 
-  * Matematika - PS - str. 10/3 - dopočítat. 
  
-  ​* Přeji Vám všem hezký víkend. LOL JZ+  ​
  
  
Řádek 87: Řádek 61:
  
  
-  * Příští týden ve středu **18. 9. 2019 od 12:45 - 13:30 hod.** ve třídě 2. B začíná **výuka nepovinného předmětu náboženství. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-. 
- 
-** 
-  
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/2.c.1568371340.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 10:42 autor: jzachnikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki