Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:2.b [2019/10/11 11:44]
kkanova
stranky_trid:1._stupen:2.b [2020/02/17 12:22] (aktuální)
rsimeckova
Řádek 1: Řádek 1:
-===== Třída 2. B ==== +====== Třída 2. B ====
-Mgr. Kateřina Káňová, tř. učitelka; telefon : 558 412 477+ 
 + 
 + 
 + 
 +Mgr. Kateřina Káňová, tř. učitelka; telefon: 558 412 477 
 + 
  
  
Řádek 22: Řádek 28:
  
  *** Odkazy k procvičování učiva**:  *** Odkazy k procvičování učiva**:
-  ​www.skolakov.eu +  ​ 
-  * www.rysavavebsnadno.cz + 
-  * www.pripravyestranky.cz+◾ www.skolakov.eu 
 + 
 + 
 + 
 + * www.rysava.websnadno.cz 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  * Čtení - donést si vlastní četbu  
 +  * Dětem jsem rozdala nové rozvrhy platné od 10.2. 
 + 
 + 
 +**17. 2. 2020** 
 + 
 +  * Procvičovat psaní i,í,y,ý 
 +  * Sčítat a odčítat do 100 
 +   
 +   
 +**Prosím podepsat ID - informace o ředitelském volnu dne 30. 3. 2020...DĚKUJI** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
Řádek 34: Řádek 100:
  
  
- **11. 10.** 
  
  
  
-**DÚ :**  
  
  
Řádek 44: Řádek 108:
  
  
-  * Trénovat čtení 
    
  
Řádek 50: Řádek 113:
  
  
-**PRO NEMOCNÉ** 
  
-7. 10. 
  
  
  
-  * ČJ  - PS str.15/1, 2 + 16/1, 3 + str. 17 
-  *  ​ 
-  * M PS str. 25 
-  * Písanka do str. 12 do poloviny 
  
  
-** 8. 10**.  
  
-  * ČJ  - PS str.18 + 
-  ​* Čítanka naučit se báseň str.27 (do pátku) + 
-  ​* M PS str. 27, 28/1, 4 + 
-  ​* Písanka ​ str. 12 celá + 
-  ​* Prvouka PS str. 7+   
 +  ​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  ​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +      ​ 
 +  ​ 
 +  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +  
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
Řádek 74: Řádek 241:
  
  
-** 9. 10**.  
  
-  * ČJ  - PS str.19 
-  * M PS str.  28/3, 5, 6 + 29 
-  * M - MINUTOVKY - 12/25 
-  * Písanka ​ str. 13 do poloviny 
  
  
  
-** 10. 10**  
-Čj - Druhy vět- procvičovat dle učebnice str.22,23 
-M  - PS cokoli dopracovat do str.29 
-M  - MIN  13/26 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/2.b.1570794252.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 11:44 autor: kkanova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki