Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:2.b [2019/10/11 11:44]
kkanova
stranky_trid:1._stupen:2.b [2019/10/14 12:22] (aktuální)
kkanova
Řádek 34: Řádek 34:
  
  
- **11. 10.**+ **14. 10.**
  
  
Řádek 44: Řádek 44:
  
  
-  * Trénovat ​čtení+  * Český jazyk 26/5 dopsat ​čtyři věty z učebnice do malého sešitu ČJ 
 +  * Matematika PS 31/3, 5 dopracovat cvičení
    
  
Řádek 52: Řádek 53:
 **PRO NEMOCNÉ** **PRO NEMOCNÉ**
  
-7. 10.+14. 10.
  
  
  
-  * ČJ  - PS str.15/1, 2 + 16/1, 3 + str. 17 +  * ČJ  - PS str.20/1 
-  *   +  * Učebnice str. 26/5   
-  * M PS str. 25 +  * M PS str. 25/30, 31/2, 3, 5, 6 
-  ​* Písanka do str. 12 do poloviny+  ​
  
  
-** 8. 10**.  
  
-  * ČJ  - PS str.18 
-  * Čítanka naučit se báseň str.27 (do pátku) 
-  * M PS str. 27, 28/1, 4 
-  * Písanka ​ str. 12 celá 
-  * Prvouka PS str. 7 
  
  
Řádek 74: Řádek 69:
  
  
-** 9. 10**.  
  
-  * ČJ  - PS str.19 
-  * M PS str.  28/3, 5, 6 + 29 
-  * M - MINUTOVKY - 12/25 
-  * Písanka ​ str. 13 do poloviny 
  
  
- 
-** 10. 10**  
-Čj - Druhy vět- procvičovat dle učebnice str.22,23 
-M  - PS cokoli dopracovat do str.29 
-M  - MIN  13/26 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/2.b.1570794252.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 11:44 autor: kkanova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki