Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:2.b [2019/02/14 13:19]
rjelinkova
stranky_trid:1._stupen:2.b [2019/07/08 17:04] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
-=== Třída 2. B ====== +===== Třída 2. B ====
- ​**Středa**+
  
-  * Dotazník MAPA ŠKOLY - prosíme o vyplnění (děti dostaly informační letáček o tom, jak vyplnit dotazník na webových stránkách a to  nejpozději do 15.2.2019). Předem děkujeme za Vaše názory i Vaši pomoc. 
  
  
  
- +   
-  * Vyhledejte si básničku na recitační soutěž. Během příštího týdne budeme přednášet nebo číst vybrané básničky a učit se správný přednes zpaměti. +
-Třídní kolo proběhne v pátek 15.2.LOL +
- +
- Do školního kola 28.2. postoupí 3 nejlepší ze třídy.:​-P +
- +
-  * Jarní prázdniny 18.2. - 22.2.2019 +
- +
- +
- +
-**Úkoly**:​ +
- +
-  * ČJ: slabiky di, ti ni, dy, ty, ny, slova příbuzná +
- +
-  +
- +
-  * M: s. 14/4 +
- +
-  * Čt: s. 90 nacvič hbité čtení slov vedle článku  +
- +
- +
-  * Ps: s.9 - dole, doplň jména do vět +
- +
-DO prvouky a pracovních činností dones reklamní leták s vyobrazením potravin, budeme sestavovat potravinovou pyramidu +
- +
-  +
-Nemocní: +
- +
-ČJ: příbuzná slova +
- +
-Ma: po s.15 +
-   +
-  +
-  Čtení: s.90- nacvič hbité čtení sloupce slov u článku, odpověz na otázky pod článkem +
- +
- +
- +
-Prv: zopakuj části lidského těla, lidské smysly a smyslové orgány, zdraví, nemoc, zvýšená teplota, zdravá strava, sestav zdravý jídelníček  +
- +
- +
-K procvičení použijte výukové materiály z projektu V.I.P a EU peníze školám (stránky školy:​Projekty). Najdete zde výukové materiály pro 2. ročník +
- +
-Tř. učitelka: Radmila Jelínková,​ rjelinkova@zsdobra.cz +
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/2.b.1550150372.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 13:19 autor: rjelinkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki