Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/02/14 12:40]
jzachnikova
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/04/23 10:37] (aktuální)
jzachnikova
Řádek 11: Řádek 11:
  
    * **Informace pro chybějící žáky**:    * **Informace pro chybějící žáky**:
-   * Slabikář - str. 48 +   * Slabikář - str. 84 
-   ​* ​Matematika ​- str. 31/1, 2, 3, 4, 5 +   ​* ​Písanka ​- str. 16 
-   ​* ​Písanka ​- str. 11, 12 +   ​* ​Prvouka ​- str. 39 
-   ​* ​Prvouka ​str. 29 +   ​* ​Matematika ​ ​procvičovat řešení slovních úloh a procvičovat sčítání a odčítání zpaměti v oboru do 20
-   +
   ​   ​
 +
 + 
   ​   ​
  ​----------------------------------------------------------------------------------  ​  ​----------------------------------------------------------------------------------  ​
  
-  *  **Domácí příprava** ​ +  *  **Domácí příprava** 
-  +  * **234**.  
-  * **V pátek - 152. 2019** proběhne třídní kolo v recitační soutěži. Těšíme se na příjemný zážitek ​  +  * Slabikář - číst cokoliv ze Slabikáře nebo své knihy 
- +  * Matematika - dokončit namnožený list a procvičovat řešení slovních úloh
- +
- +
-  * **12. 2**. +
-  * Slabikář - str. 47 - procvičovat čtení +
-  * Oprava diktátu - jen některé děti +
-  * Matematika - str. 31/4, 5 - jen některé děti +
-  * Prvouka - zopakovat popis lidského těla - **13. 2. Test** +
-  * **14. 2. Test** - sčítání a odčítání do 10, slovní úlohy na +, - . +
- +
-  * **13. 2**.  +
-  * Namnožený list - naučit se hezky číst +
- +
-  * **14. 2**.  +
-  * Slabikář - str. 48 - naučit se hezky číst +
- +
- +
-  +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 +  ​
  
 +  * **Informace**:​
 +  * **Jarní sběr papíru: 29.4. - 10.5.**
 +Denně od 7.00 - 7.40 hod., ve čtvrtek i od 15. - 16. hodin.  ​
 +Sbíráme - noviny, časopisy a letáky svázané nebo balené v krabicích. Sběr se bude  vybírat na školním dvoře u velkých vrat.
 +Při sběru 100 kg a více - čeká sběratele odměna. Vítězná třída, která nasbírá nejvíce papíru, dostane finanční odměnu!LOL
  
 +  * **18. - 22. 4. Velikonoční prázdniny**
 +  * **24. 4. Den Země** - více informaci v růžovém deníčku. Prosím o podpis.
 +  * **13. - 14. 5. Focení žáků**. Foto třídy - 30,- Kč, foto skupinka/​jednotlivec - 20,- Kč
  
  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/1.c.1550144401.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 12:40 autor: jzachnikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki