Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/01/11 06:51]
jzachnikova
stranky_trid:1._stupen:1.c [2019/06/18 08:47] (aktuální)
jzachnikova
Řádek 6: Řádek 6:
   * kontakt: 558 412 477   * kontakt: 558 412 477
  ​-----------------------------------------------------------------------------------------  ​-----------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
    * **Informace pro chybějící žáky**:    * **Informace pro chybějící žáky**:
-   *** Matematika** - str. 17. Test - si nemocné děti napíší po příchodu do školy. Procvičovat sčítání a odčítání zpaměti. +   * Slabikář - str. 122 
-   * **Slabikář** - str. 28 +   ​* ​Matematika ​- str. 13/416 
-   ​* ​**Písanka** ​- str. 27. Procvičovat si psaní písmenekslabik a slov - budeme psát diktáty a přepisy +  
-   * **Prvouka** - str. 22+
  
   ​   ​
   ​   ​
-   +------------------------------------------------------------------------------------------ 
- ---------------------------------------------------------------------------------- ​ + 
  
-  *  **Domácí příprava** ​ 
-  *  **8. 1. 2019** 
-  * Slabikář - str. 24 - naučit se plynulé čtení - označená cvičení 
-  * Písanka - str. 24 - jen některé děti 
-  * Matematika - zopakovat si správné psaní číslice 9, **procvičovat sčítání a odčítání zpaměti - pravidelně**. 
-  * Prvouka - str. 21 - dokončit - jen některé děti 
  
-  * **9. 1**. +  *  **Domácí příprava** 
-  * Oprava přepisu - žlutý sešit +  * **176.** 
-  * Slabikář - str. 25 - naučit se hezky číst+  * Prosím o podpis v Informačním deníčku - Školní potřeby pro školní rok 2019/​2020 ​**Velice děkuji za podpisy**. **Jste úžasní**. LOL 
 +  * Odhlášky na oběd se přijímají pouze do úterý ​25. 6. 2019, do 14.00 hod. 
 +  *** 21. 6. Den s myslivci** - viz. informační leták
  
-  * **10. 1**.  + 
-  * Oprava přepisu +
-  * Písanka - str. 26 - řádek s červeným puntíkem +
-  * Slabikář - str. 27 - označené úkoly naučit se hezky číst +
-  * Matematika - str. 16 - dokončit úkoly - jen některé děti+
  
-  * **11. 1**. +  
-  * Slabikář ​str. 28 opakované čtení +------------------------------------------------------------------------------------------
-  * Psaní ​procvičovat psaní slov +
-  * Matematika ​procvičovat sčítání a odčítání do 9 zpaměti +
-  * Přeji Vám všem hezké zimní dny. JZ LOL+
  
 + 
  
  
Řádek 45: Řádek 36:
  
  
-  +-------------------------------------------------------------------------------
-  +
-        +
- +
-  +
-   +
------------------------------------------------------------------------------------------ +
- +
  
   * **Nabídka výukových programů k procvičování učiva**:   * **Nabídka výukových programů k procvičování učiva**:
Řádek 62: Řádek 45:
  
   * www.rysava.websnadno.cz   * www.rysava.websnadno.cz
 +  * www.matika.cz
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/1.c.1547189465.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 06:51 autor: jzachnikova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki