Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:1.b_-_23.-27._3._2020 [2020/03/27 21:21] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Učivo na týden 23.-27. 3. 2020 ======
 +
 +**Pracovní listy - DOBROVOLNÁ samostatná práce** na tento týden - kromě procvičování českého jazyka jsem přidala i obrázkové počítání a sudoku, kdyby někdo potřeboval dovysvětlení,​ pište na e-mail, vše vysvětlím. Ještě jednou zdůrazňuji,​ tuto práci děti nemusí dělat, je to jen pro zpestření LOL 
 +
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​procvicovani_do_str._63.pdf|Procvičování (do str. 63)}}, {{:​stranky_trid:​1._stupen:​procvicovani_do_str._65.pdf|Procvičování (do str. 65)}}, {{:​stranky_trid:​1._stupen:​procvicovani_do_str._67.pdf|Procvičování (do str. 67)}},
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​1b_obrazkove_pocitani.pdf|Obrázkové počítání}}, ​
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​sudoku_4x4_tvary.pdf|Sudoku 4x4 tvary}},
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​sudoku_4x4_cisla.pdf|Sudoku 4x4 čísla}}.
 +
 +
 +==== Pátek 27. 3. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +
 +Slabikář - str. 67 - **samostatná práce** - znovu si sami přečtěte článek "​Žaneta vypravuje ..." a zkuste sami dokončit a doplnit stránku, u zelené fajfky je málo místa na psaní, proto si vezměte pastelky a barevně přiřaďte z nabídky slov správné odpovědi ;-), nezapomněli jste na žlutý balónek? A co sluníčko, vybarvili jste si?
 +
 +Psaní - v písance je nové písmenko - velké "​S",​ není jednoduché,​ proto si ho dneska natrénujte na papír nebo do cvičného sešitu a písanku necháme odpočívat ​
 +
 +**Matematika**
 +
 +stránka 23 {{:​stranky_trid:​1._stupen:​1b_vysvetleni_str23.pdf|}}
 +
 +Máte už vše hotové? Napište mi, jak se vám dařilo a hurá zasloužené volno! Přeji vám i Vašim rodičům krásný, slunečný a hlavně zdravý víkend. V pondělí vám zase napíšu na stránky tříd 8-)
 +
 +==== Čtvrtek 26. 3. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +
 +Slabikář - str. 66 - **samostatná práce** - znovu si samy přečtou článek Ježek a dokončí stránku (zelenou fajfku a tužku); pak si společně přečtěte str. 67  jen růžový balónek a  pokud budete mít sílu a chuť, povykládejte si o rodině - vztahy (tatínek maminky je tvůj dědeček apod.), svatba ... ;-) 
 +
 +Psaní - než začneme nové písmenko, poprosím děti, aby si uvolnily ruce (Ťuká, ťuká deštík ...), pak se pěkně posadily (Pozor žáci prvňáci ...) a vzaly do ruky tužku nebo pero (Vezmi palec ukazovák ...) - v závorkách jsou začátky říkanek, které jsme pravidelně dělali před psaním. A teď nové písmenko str. 31 "​d"​ - začneme kapičkou jako u písmenka "​a",​ když budeme mít kapičku hotovou, tak si to rozmyslíme a protáhneme se až na horní linku, tam se zastavíme a jdeme zpátky po čáře dolů, kde uděláme "jamku pro kuřátko"​ - hurá máme nové písmenko a krásně jedním tahem. Těším se na vaše fotky písanek =) 
 +
 +**Prvouka**
 +
 +Běžte ven (aspoň na chviličku) - najděte strom a keř - pořádně si je prohlédněte a najděte mezi nimi rozdíly; pak si je doma můžete nakreslit a napsat mi, co jste zjistili, přitom si zazpívejte třeba "Vzal vrabeček na taneček sýkorku"​ . Těším se ;-)
 +
 +==== Středa 25. 3. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +
 +Slabikář - str. 66 - pouze modrý a zelený balónek; v modrém balónku jsou slova, která by mohla dělat problémy, proto si je nejprve rozdělte na slabiky a pak je přečtěte;​ v zeleném balónku je článek o ježkovi - nakreslíte mi ježka? Moc se těším na vaše e-maily s obrázky ;-) 
 +
 +Psaní - než začneme nové písmenko, byla bych moc ráda, kdybyste si vzali nějaký cvičný sešit nebo papír {{:​stranky_trid:​1._stupen:​pomocne_linky.pdf|}} a napsali psacím tato písmena a slabiky **a, v, O, z, U, N, m, t, s, í, lé, Mů, Pe, Jó, sy**. Máte hotovo a zkontrolovali jste si to? Poproste maminku nebo tatínka, aby vyfotili vaši práci a poslali mi to na e-mail, můžete mi připsat, jak se vám dneska dařilo, děkuji a moc se těším.
 +
 +Děti mohou vyzkoušet https://​www.gramar.in/​cs/#​1 Tajenku a Hádej slovo (ostatní jsme se neučili)
 +
 +**Matematika**
 +
 +str. 22 - dneska bude hodně krokování (využijeme i hodinu pracovních činností, aby si děti samy vytvořily krokovací pás viz příloha). {{:​stranky_trid:​1._stupen:​1b_vysvetleni_str22.pdf|}}
 +
 +Také v matematice mohou jít na počítač =) https://​www.matika.in/​cs/#​1
 +
 +Jste zdraví? Tak už honem ven, protáhnout své tělíčko, nadýchat se čerstvého vzduchu, ale opatrně je tam zima LOL
 +
 +
 +==== Úterý 24. 3. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +
 +Slabikář - str. 65 - kromě modrého balónku by měly děti pracovat samostatně. Zavírací špendlík - barevně spojit slovo se zbytkem věty a můžou připojit i obrázek; zelená fajfka - škrtat zvířata, která nemají 4 nohy + barevně označit správné dokončení věty. Modrý balónek bude nejtěžší,​ protože psací písmo nemají moc zažité, ale děti jsou moc šikovné, s malou pomocí to zvládnou ;-) .
 +
 +Písanka - stránka 30 - každé slovo jednou; poprosím zase o fotku písanky
 +
 +**Matematika**
 +
 +str. 21 - myslím si, že 5 a 6 cvičení budou děti potřebovat pomoc, ale ostatní cvičení by měly zvládnout samostatně,​ jenom s povzbuzením či pochvalou {{:​stranky_trid:​1._stupen:​1b_vysvetleni_str21.pdf|}}
 +
 +**Prvouka**
 +
 +Sice je venku mráz, ale vykukuje sluníčko, pokud jste zdraví, běžte pozorovat přírodu, jak zima předává vládu jaru :D
 +
 +
 +
 +==== Pondělí 23. 3. 2020 ====
 +
 +**Český jazyk**
 +
 +Slabikář - str. 64, začínáme nové písmenko, proto bych zase začala logopedickou chvilkou - našpulit pusinku na kašpárka, pak velikánský úsměv, několikrát změnit. Při našpulení říkat žžž, ččč, ššš a při velikém úsměvu říkat zzz, ccc, sss. Následuje vzkaz do pana krále a označení všech písmenek ž v básničce, v dalším úkole počítáme slabiky a zjišťujeme,​ zda-li začíná obrázek na ž, jinak škrtáme. Ve žlutém balónku přečteme slabiky a hledáme obrázek, který začíná nebo obsahuje danou slabiku. V červeném balónku budeme číst slova nejen tiskací, ale i psací a barevně spojíme tiskací tvar s psacím tvarem slova. Poslední úkol je zelený balónek, kde si děti přečtou otázku a odpoví, pokud nebudou vědět, můžou ji vymyslet.
 +
 +Písanka - zatím jsem viděla samé nádherné písanky, bude velice těžké vybrat toho nejlepšího písaře, proto se krásně usaďte, narovnejte záda, nohy opřete do podlahy, uvolněte ruku, krásně vezměte pero či tužku do "​zobáčku"​ a na stránce 29 napište každé slovo jednou a nezapomeňte,​ že v písance píšeme jen psacím, proto poslední dva řádky taky psacím :-)
 +
 +**Matematika**
 +
 +stránka 20 - dneska si budete hodně hrát a málo počítat, ale to nevadí, že? Vysvětlení přikládám {{:​stranky_trid:​1._stupen:​1b_vysvetleni_str20.pdf|}} ​ Bavilo vás to?
 +
 +
 +
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/1.b_-_23.-27._3._2020.txt · Poslední úprava: 2020/03/27 21:21 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki