Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:1.b [2019/10/10 09:45]
skubeczkova
stranky_trid:1._stupen:1.b [2020/02/17 13:37] (aktuální)
skubeczkova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Třída 1. B ===== ====== Třída 1. B =====
-  ​ 
-**10. října** 
  
-**Domácí úkol** 
  
-Živá abeceda - procvičovat čtení po str. 20 (čtení písmen i slabik ma, má) + str. 21 (slabiky)+**17. února** 
 + 
 + 
 +**Domácí úkoly** 
 + 
 +**Slabikář** ​str. 47 jen růžový a modrý balónek 
 + 
 +**Psaní** dokončit str. 6
  
-Hrát si na Marťany - vyhláskovat slovo (vy dítěti vyhláskujete slovo a ono řekne dané slovo, pak naopak **začněte prosím s jednoduchými slovy - MÍSA, KOLO, TAŠKA apod**) 
  
  
-**Pro nemocné** 
  
-Živá abeceda - čtení slabik str. 19, str. 20, str. 21 (vysvětlení úkolů je na spodní části strany) 
  
-Matematika - str. 18 + nácvik psaní jedniček str. 65; str. 19 a na str. 20 cv. 1  ​ 
  
-Prvouka - str. 9 + 10 (vysvětlení úkolů je na spodní části strany) 
  
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/1.b.1570700756.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/10 09:45 autor: skubeczkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki