Nevyzvednutá vysvědčení

Vážení rodiče,

nevyzvednutá vysvědčení si můžete vyzvednout na sekretariátu školy v týdnu od 27.-31. 8. 2018, vždy v čase od 7:30 do 14:00 hod. Z důvodu oprav vstupních prostor a šaten školy, je třeba domluvit se telefonicky na č. 558 412 461 nebo na č. 734 802 097.**

Vysvědčení může být vydáno buď žákovi nebo zákonnému zástupci. Děkujeme za pochopení a přejeme klidné a pohodové prázdniny.

Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá

Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Bezbariérové úpravy a jazyková učebna v ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005779), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předkládaný projekt řeší neexistenci bezbariérového přístupu do budov ZŠ Dobrá. Dále projekt řeší nedostatečně kvalitní zázemí pro výuku cizích jazyků na této škole. Cílem projektu je tedy provedení stavebních prací za účelem zajištění bezbariérovosti budovy ZŠ a pořízení technického vybavení, softwaru a nábytku za účelem vybudování digitální jazykové laboratoře.

Školní potřeby a pracovní sešity pro školní rok 2018/2019

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

?direct&80|Žákovské informace

Žákovské informace

Aktuální informace: V případě, že Vám nefunguje odkaz - viz informace v e-mailu: Pro změnu hesla pokračujte kliknutím na následující odkaz, nebo tento zkopírujte do adresy prohlížeče: http://www.zsdobra.cz/bakaweb/chngpwd.aspx?u=……. prosím, vložte místo části adresy http://www.zsdobra.cz/… počáteční adresu http://93.185.2.90/ a zbytek odkazu už nechte stejný - pomocí odkazu si pak budete moci změnit heslo.

Od 1.10.2014 mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android, bližší informace zde.

K 12. 3. 2016 mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS iOS.

Kalendář akcí

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2018/07/30 22:08 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki