?direct&80|Žákovské informaceInformace k opatřením od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Vážení rodiče,

v návaznosti na krizové opatření vlády ze dne 12. 10. 2020 Vás informuji, že s účinností ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 je zakázána:

  • osobní přítomnost žáků v základní škole
  • osobní přítomnost účastníků ve školní družině

Žáci přecházejí na povinnou distanční výuku (informace obdrží od TU a prostřednictvím Bakalářů).

Na dny 26.-27. 10. 2020 jsou pro všechny žáky stanoveny dny volna. V těchto dnech nebude probíhat distanční způsob vzdělávání. Na tyto dny navazuje státní svátek 28. 10. 2020 a podzimní prázdniny 29.-30. 10. 2020. V tomto období žáci nemají nárok na dotovaný oběd.

Školní stravování:

  1. Žáci mají oběd automaticky odhlášený.
  2. Zájemci o odebrání oběda kontaktují vedoucí ŠJ tel. 558 412 464, nebo emailem jidelna@zsdobra.cz. Oběd musí přihlásit nejpozději do 14.10. v 7:00.
  3. Obědy se budou vydávat pouze do jídlonosičů.
  4. Jídlonosič musí být nejpozději do 9:30 umístěn do chodby vstupu pro cizí strávníky se jmenovkou a číslem čipu.
  5. Jídlonosič si lze vyzvednout od 11:00 do 13:30 v chodbě vstupu pro cizí strávníky.

13. 10. 2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace OŠETŘOVNÉ

Na základě informace https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimo řádného opatření.

Mgr. Radka Otipková

Tisková zpráva MPSV

13. 10. 2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


Informace k výskytu COVID-19

Ve třídě 6.D byl zaznamenán výskyt onemocnění COVID-19. Poslední kontakt proběhl 5. 10. 2020. Dle vyjádření KHS stačí (vzhledem k povinnosti nošení roušek) sledovat zdravotní stav dětí a v případě příznaků nemoci kontaktovat dětského lékaře.

13. 10. 2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy


Infografika: eRouška - Chráním sebe + chráním tebe


Informace pro rodiče a žáky - školní rok 2020/2021

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Mobilní aplikace BAKALÁŘI OnLine

Prohlídka naší školy


 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2020/10/17 15:05 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki