Školská rada ve školní roce 2017/2018

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

 • p. Libor Mlčák
 • p. Tomáš Vojtovič


2. Zástupci rodičů:

 • p. Sikorová Martina
 • p. Sklář Dalibor


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

 • Mgr. Alexandra Blažková
 • Mgr. Jiří Nohel

Zápisy ze zasedání

Vyhlášení výsledků voleb členů Školské rady Základní školy Dobrá, příspěvková organizace volených zákonnými zástupci nezletilých žáků na funkční období 2017–2020

Vyhlášení výsledků - viz dále.

V Dobré, dne 22. září 2017

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2017–2020

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Denisa Šnajdrová a Mgr. Jan Lörinc

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 15. 9. 2017 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zsdobra@zsdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 18. 9. 2017 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 21. září 2017

 • pro zákonné zástupce dětí od 16.00 do 17.00 hodin ve vestibulu školy,
 • pro pedagogické zaměstnance od 14.10 do 14.30 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 1. září 2017

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Školská rada ve školní roce 2016/2017

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

p. Tomáš Vojtovič

p. Libor Mlčák


2. Zástupci rodičů:

p. Petra Sekaninová

p. Martina Sikorová


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Nohel

Mgr. Alexandra Blažková

Zápisy ze zasedání

Školská rada ve školní roce 2015/2016

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

p. Tomáš Vojtovič

p. Libor Mlčák


2. Zástupci rodičů:

p. Petra Sekaninová

p. Martina Sikorová


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Nohel

Mgr. Alexandra Blažková

Zápisy ze zasedání

Školská rada ve školní roce 2014/2015

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

p. Tomáš Vojtovič, p. Libor Mlčák


2. Zástupci rodičů:

p. Petra Sekaninová, p. Martina Sikorová


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Nohel, Mgr. Alexandra Blažková

Zápisy ze zasedání

Vyhlášení výsledků voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2014–2017

Průběh voleb zajišťoval přípravný výbor ve složení: předseda: Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Pavla Kupková a Mgr. Jana Filipová

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 9. října 2014

Ve volbách do Školské rady volených zákonnými zástupci nezletilých žáků bylo odevzdáno 102 hlasovacích lístků.

Počet obdržených hlasů pro kandidáta:

 • Horáková Petra - 23 hlasů,
 • Janíčková Marcela - 21 hlasů,
 • Sekaninová Petra - 71 hlasů,
 • Sikorová Martina - 68 hlasů.

Na základě počtu obdržených hlasů se stávají členy Školské rady z řad veřejnosti (zákonných zástupců nezletilých žáků): Sekaninová Petra, Sikorová Martina

Děkuji Všem zákonným zástupcům Vám za účast ve volbách do Školské rady.

Ve volbách do Školské rady volených pedagogickými pracovníky bylo odevzdáno 30 hlasovacích lístků.

Počet obdržených hlasů pro kandidáta:

 • Blažková Alexandra, Mgr. - 15 hlasů
 • Matyskiewiczová Jaroslava, Mgr. - 14 hlasů
 • Nohel Jiří, Mgr. - 23 hlasů
 • Pohludková Dagmar, Mgr. - 4 hlasy

Na základě počtu obdržených hlasů se stávají členy Školské rady z řad pedagogických pracovníků: Mgr. Jiří Nohel, Mgr. Blažková Alexandra

V Dobré, dne 10. října 2014

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Kandidátní listina členů školské rady z řad zákonných zástupců ke stažení.

Kandidátní listina členů školské rady z řad pedagogických pracovníků ke stažení.


Zápisy ze zasedání


Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2014–2017

Ředitelka Základní školy, Dobrá, okres Frýdek-Místek v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda: Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Pavla Kupková a Mgr. Jana Filipová

Podání návrhů na kandidáty, kteří chtějí vykonávat práci ve školské radě, za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky je možné do 23. 9. 2014 vyplněním přihlášky na sekretariát školy, nebo emailem na zdobra@zdobra.cz. Přihláška ke stažení ZDE.

Kandidátní listina bude zveřejněna 24. 9. 2014 na nástěnce školy a na webových stránkách školy.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 9. října 2014

 • pro zákonné zástupce dětí od 7.00 do 8.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin ve vestibulu školy,
 • pro pedagogické zaměstnance od 13.30 do 14.00 hodin ve sborovně školy.

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s největším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 8. září 2014

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Školská rada ve školní roce 2013/2014

Členové Školské rady

1. Zástupci zřizovatele:

p. Vojtovič Tomáš

p. Kafka Zdeněk


2. Zástupci rodičů:

p. Petra Sekaninová

p. Martina Bordovská - předsedkyně školské rady


3. Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Jiří Nohel

Mgr. Alexandra Blažková


Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 22. května 2014

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 13. prosince 2013

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 21. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 19. září 2013

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ Dobrá ze dne 23. května 2013

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolska_rada.txt · Poslední úprava: 2018/05/21 06:16 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki