Školní program poradenských služeb

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2017/2018

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2017/2018

Konzultační hodiny - platnost od 4. září 2017:

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky: út, st - 9:30-9:45

pro zákonné zástupce: út - 14:00-14:45

pro vyučující: po - 12:00-13:00

Mgr. Pavla Kupková - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, pkupkova@zsdobra.cz

pro žáky: st - 9:30-9:45

pro zákonné zástupce: út - 10:40-11:20; út - 14:15-15:00

pro vyučující: po - 12:30-13:00, út - 7:20-7:40

Mgr. Jitka Drabinová - metodik prevence rizikového chování, jdrabinova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: čt - 13:15-14:00
 • pro žáky: st - 13:00-13:30
 • pro vyučující: po - 13:10-13:40Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pondělí 7:30–13:30 h
 • čtvrtek: 9:30–11:30 h, 13:00–15:00 h

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2016/2017

Konzultační hodiny - platnost od 1. září 2016:

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky: úterý, středa - 9:30-9:45

pro zákonné zástupce: úterý 10:00-10:30, 14:00-14:45

pro vyučující: pondělí 12:00-13:00

Mgr. Pavla Kupková - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, pkupkova@zsdobra.cz

pro žáky: čtvrtek 9:30-9:45

pro zákonné zástupce: čtvrtek 9:00-9:30, pondělí 14:15-15:00

pro vyučující: pondělí 12:30-13:00, úterý 13:15-13:45

Mgr. Jitka Drabinová - metodik prevence rizikového chování, jdrabinova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 13:15-14:00
 • pro žáky: pondělí 13:00-13:30
 • pro vyučující: středa 7:00-7:30Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pondělí 7:30–13:30 h
 • čtvrtek: 9:30–11:30 h, 13:00–15:00 h

Informace ke školnímu psychologovi byly poslány rodičům (1. 9. 2016, případně 2. 9. 2016).

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní program poradenských služeb

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2016/2017

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování (příloha Minimálního preventivního programu ZŠ Dobrá)

Školní program poradenských služeb

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_poradenske_pracoviste.txt · Poslední úprava: 2017/09/01 14:11 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki