Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2019/2020

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky: Pondělí, středa 9.30-9.45 hod.

pro zákonné zástupce: Středa 13.00-14.15 hod.

pro vyučující: Úterý 13.00-13.30 hod.

Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

pro žáky: Úterý 9.30-9.45 hod.

pro zákonné zástupce: Pondělí 13.30-14.15 hod.

pro vyučující: Čtvrtek 13.20-13.50 hod.

Mgr. Hana Vavrušová - metodik prevence rizikového chování, hvavrusova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: Středa 7.00 - 7.40 hod.
 • pro žáky: Úterý 9.30 - 9.45 hod.
 • pro vyučující: Pátek 7.00 - 7.30 hod.Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: Úterý 12.30-13.10 hod., dále dle telefonické domluvy
 • pro vyučující: Středa 7.10-7.40 hod.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní program poradenských služeb

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_poradenske_pracoviste.txt · Poslední úprava: 2019/09/05 18:12 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki