Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2019/2020

Konzultační hodiny - platnost od 2. září 2019:

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky:

pro zákonné zástupce:

pro vyučující:

Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

pro žáky:

pro zákonné zástupce:

pro vyučující:

Mgr. Jitka Drabinová - metodik prevence rizikového chování, jdrabinova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce:
 • pro žáky:
 • pro vyučující:Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: hod., dále dle telefonické domluvy
 • pro vyučující:

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní program poradenských služeb

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2019/2020

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2019/2020

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020

Školní poradenské pracoviště pro školní rok 2018/2019

Konzultační hodiny - platnost od 3. září 2018:

Mgr. Jana Kavková - výchovný poradce pro 1. stupeň, jkavkova@zsdobra.cz

pro žáky: pondělí, středa 9:30-9:45 hod.

pro zákonné zástupce: středa 13:30-14:15 hod.

pro vyučující: úterý 13:00-13:30 hod.

Mgr. Jana Filipová - výchovný a kariérový poradce pro 2. stupeň, jfilipova@zsdobra.cz

pro žáky: čtvrtek 9:30-9:45 hod.

pro zákonné zástupce: úterý 14:15-15:00 hod.

pro vyučující: čtvrtek 13:20-13:50 hod.

Mgr. Jitka Drabinová - metodik prevence rizikového chování, jdrabinova@zsdobra.cz

 • pro zákonné zástupce: čtvrtek 13:10-14:00 hod.
 • pro žáky: úterý 9:30-9:45 hod.
 • pro vyučující: pátek 7:10-7:40 hod.Mgr. Eva Švrčinová - školní psycholog, esvrcinova@zsdobra.cz; +420 736 433 291

 • pro zákonné zástupce: úterý 12:30-13:10 hod., dále dle telefonické domluvy
 • pro vyučující: úterý 7:10-7:40 hod.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

S čím se na p. psycholožku můžete obracet?

Holky a kluci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli,
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit,
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…),
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…),
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci …),
 • když si zkrátka potřebujete popovídat a není s kým.

Rodiče, zákonní zástupci:

 • když máte pocit, že to ve škole Vašemu dítěti nejde tak, jak by mělo,
 • pokud se něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte,
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí,
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo,
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí, stěhování…),
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.),
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká.

Obrátit se na ni můžete osobně či telefonicky v konzultačních hodinách a domluvit si schůzku. Kontaktovat můžete také e-mailem. Nebojte se a nestyďte se obrátit na p. psycholožku. Není ostuda chtít se poradit, hledat řešení problému, naopak je to projev toho, že jsme zodpovědní a rozumní lidé, kteří se snaží danou překážku zdolat.

Tel. č.: 558 412 466; e-mail: esvrcinova@zsdobra.cz

Školní program poradenských služeb

Školní program poradenských služeb pro školní rok 2018/2019

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019

Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019

 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_poradenske_pracoviste.txt · Poslední úprava: 2019/08/01 17:45 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki