Školní družina 2019/2020

Kritéria pri přijetí do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Řád školní družiny pro školní rok 2019/2020

Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2019/2020

Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku.

Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští.

Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd.

Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují.

Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD.

1. oddělení – Jana Řeháčková

2. oddělení – Hana Velčovská

3. oddělení – Mgr. Nika Oramová

4. oddělení – Nováková Renáta

5. oddělení – Koloničná Alena


1. oddělení – „Tajemství stoletého stromu“

2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko“

3. oddělení – „ Svět kolem nás“

4. oddělení – „Malí záchranáři“,“ Historie a pověsti českých hradů“

5. oddělení – „Ve zdravém těle zdravý duch“

Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku.

Režim dne jednotlivých oddělení:

Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti

Odpolední ŠD:

 • 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce
 • 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých činností (projektová činnost, vzdělávací činnost)
 • 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti
 • 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení)
 • 15.30-16.30 - spontánní činnosti

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům.

Kontakt:

 • Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
 • Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
 • Bc. Alena Koloničná - akolonicna@zsdobra.cz
 • Mgr. Nika Oramová - noramova@zsdobra.cz
 • Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz

Školní družina 2018/2019

Kritéria pri přijetí do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Řád školní družiny pro školní rok 2018/2019

Roční plán činnosti jednotlivých oddělení ŠD při ZŠ Dobrá pro školní rok 2018/2019

Poplatek za pobyt ve školní družině se stanovuje na 60 Kč měsíčně. Platba se hradí pololetně. Takto získané prostředky pokrývají nákup pomůcek, potřeb i doplňování a zlepšování vybavení prostor ŠD. Při dlouhodobé nepřítomnosti delší než jeden kalendářní měsíc, lze žádat vrácení alikvotní části poplatku.

Docházka do ŠD je po přihlášení žáka povinná, přihláška je závazná. Omluva žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, musí být podána zákonným zástupcem vychovatelce ŠD písemně. Také předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD oznámí zákonný zástupce písemně. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení neopouští.

Provoz ranní ŠD je pondělí–pátek od 6.10 do 7.30 hodin. Žáci přichází do ŠD vchodem od hlavní silnice, ohlásí se zvonkem a budou vpuštěni do budovy. Po skončení ranního provozu odvede žáky vychovatelka přes budovu školy do školních šaten, kde vyčkají do prvního zvonění a odejdou do svých tříd.

Provoz odpolední ŠD je pondělí–pátek od 11.25 do 16.30 hodin. V 15.oo hodin se oddělení spojují.

Pro každý školní rok je vypracováván konkrétní roční plán práce ŠD.

1. oddělení – Jana Řeháčková

2. oddělení – Hana Velčovská

3. oddělení – Mgr. Bc. Klára Davídková

4. oddělení – Nováková Renáta

5. oddělení – Koloničná Alena


1. oddělení – „Tajemství stoletého stromu“

2. oddělení – „Putování prstem po mapě – Česko“

3. oddělení – „ Svět kolem nás“

4. oddělení – „Malí záchranáři“,“ Historie a pověsti českých hradů“

5. oddělení – „Ve zdravém těle zdravý duch“

Všechna oddělení pak pravidelně a společně navštěvují školní tělocvičnu, kuchyňku a školní hřiště, chodí na poznávací vycházky po okolí Dobré, podle nabídky a zájmu žáků jednou měsíčně navštěvujeme filmové představení v kině Vlast a Jumpcentrum ve Frýdku-Místku.

Režim dne jednotlivých oddělení:

Ranní ŠD: 6.10-7.30 - spontánní činnosti

Odpolední ŠD:

 • 11.25-13.00 - spontánní činnosti, individuální práce
 • 13.00–14.30 - otevřená nabídka různých činností (projektová činnost, vzdělávací činnost)
 • 14.30–15.00 - odpočinková a klidová činnosti
 • 15.00-15.30 - příprava na vyučování (spojení žáků do jednoho oddělení)
 • 15.30-16.30 - spontánní činnosti

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky upozorní jeho zákonného zástupce a ředitelku školy, popř. zástupkyni ŘŠ. Se žákem vychovatelka zůstane až do doby předání zákonným zástupcům.

Kontakt:

 • Hana Velčovská - hvelcovska@zsdobra.cz
 • Renata Nováková - rnovakova@zsdobra.cz
 • Bc. Alena Koloničná - akolonicna@zsdobra.cz
 • Mgr. Bc. Klára Davídková - kdavidkova@zsdobra.cz
 • Jana Řeháčková - jrehackova@zsdobra.cz
 
/var/www/html/wiki/data/pages/skolni_druzina.txt · Poslední úprava: 2019/08/19 06:55 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki