Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
sidebar [2019/07/08 17:12]
mkubonova
sidebar [2019/07/08 17:19] (aktuální)
mkubonova
Řádek 80: Řádek 80:
   * [[Školní poradenské pracoviště]]   * [[Školní poradenské pracoviště]]
   * [[Třídní schůzky]]   * [[Třídní schůzky]]
-  * [[http://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=skolni_potreby_a_pracovni_sesity_pro_skolni_rok_2018_2019|Školní potřeby a prac. sešity ​2018/2019]]+  * [[Školní potřeby a prac. sešity ​2019/2020]]
   * [[Potřeby školáka do 1. třídy]]   * [[Potřeby školáka do 1. třídy]]
   * [[Vstup do školy]] - pravidla   * [[Vstup do školy]] - pravidla
 
/var/www/html/wiki/data/pages/sidebar.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:19 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki