ROZPOČET ZŠ DOBRÁ na rok 2017

Druh položky Částka
Příspěvek zřizovatele na provoz 5 100 000 Kč
Přímé výdaje na vzdělávání z toho: 24 847 120 Kč
- Prostředky na platy 17 718 693 Kč
- Ostatní osobní náklady 100 000 Kč
- Zákonné odvody 6 057 927 Kč
- Příděl do FKSP 354 374 Kč
- ONIV 616 126 Kč
Projekt OP VVV 1 211 956 Kč
 
/var/www/html/wiki/data/pages/rozpocet_skoly_na_rok_2017.txt · Poslední úprava: 2017/05/16 06:51 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki