ROZPOČET ZŠ DOBRÁ na rok 2018

Druh položky Částka
Příspěvek zřizovatele na provoz 6 000 000 Kč
Přímé výdaje na vzdělávání z toho: 30 326 150 Kč
- Prostředky na platy 21 705 329 Kč
- Ostatní osobní náklady 115 000 Kč
- Zákonné odvody 7 418 302 Kč
- Příděl do FKSP 434 107 Kč
- ONIV 653 412 Kč
Projekt Šablony I (do 31. 8. 2018) 1 211 956 Kč
Projekt Šablony II (od 1. 9. 2018) 2 016 838 Kč

Přílohy:

 
/var/www/html/wiki/data/pages/rozpocet_skoly.txt · Poslední úprava: 2018/12/20 08:07 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki