Podpora výuky plavání v ZŠ Dobrá

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa)

č. j.: MSMT-28402/2016-51

Moravskoslezský kraj

Dotační program: Podpora výuky plavání v základních školách

Dotace: 14 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (II. etapa)

Č. j.: MSMT-21088/2017-1)

Moravskoslezský kraj

Dotační program: Podpora výuky plavání v základních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 druhou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů, které jsou zařazeny do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět.

Dotace: 10 780 Kč

 
/var/www/html/wiki/data/pages/podpora_vyuky_plavani_v_zs_dobra.txt · Poslední úprava: 2018/01/17 09:54 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki