Měsíční plány - 1.-5. ročník

Měsíc: ZÁŘÍ 2019

Ročník Ke stažení
1. třída Stáhnout
2. třída Stáhnout
3. třída Stáhnout
4. třída Stáhnout
5. třída Stáhnout

Měsíční plány pro 2. stupeň

Ročník Ke stažení
6. ročník Stáhnout
7. ročník Stáhnout
8. ročník Stáhnout
9. ročník StáhnoutVysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2019/09/05 19:07 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki