14denní plány - 1.-5. ročník

Ročník Období Ke stažení
1. třída Stáhnout
2. třída Stáhnout
3. třída Stáhnout
4. třída Stáhnout
5. třída Stáhnout

14denní plány pro 2. stupeň

Ročník Termín Ke stažení
6. ročník Stáhnout
7. ročník Stáhnout
8. ročník Stáhnout
9. ročník StáhnoutVysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2019/07/08 17:00 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki