Měsíční plány - 1.-5. ročník

Měsíc: BŘEZEN 2020

1. třída Stáhnout
2. třída Stáhnout
3. třída Stáhnout
4. třída Stáhnout
5. třída Stáhnout

Měsíční plány pro 2. stupeň

Měsíc: BŘEZEN 2020

Ročník Ke stažení
6. ročník Stáhnout
7. ročník Stáhnout
8. ročník Stáhnout
9. ročníkStáhnout


Vysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2020/02/21 21:52 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki