14denní plány - 1.-5. ročník

Ročník Období Ke stažení
1. třída3. 6.-21. 6. 2019 Stáhnout
2. třída3. 6.-21. 6. 2019 Stáhnout
3. třída3. 6.-21. 6. 2019 Stáhnout
4. třída3. 6.-21. 6. 2019 Stáhnout
5. třída3. 6.-21. 6. 2019 Stáhnout

14denní plány pro 2. stupeň

Ročník Termín Ke stažení
6. ročník3. 6.-21. 6. 2019Stáhnout
7. ročník3. 6.-21. 6. 2019Stáhnout
8. ročník3. 6.-21. 6. 2019Stáhnout
9. ročník3. 6.-21. 6. 2019StáhnoutVysvětlivky

Průřezová témata

 • VDO - Výchova demokratického občana
 • MV - Mediální výchova
 • MKV - Multikulturní výchova
 • EV - Environmentální výchova
 • VMEGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • OSV - Osobnostní a sociální výchova


Klíčové kompetence

 • KU - Kompetence k učení
 • KP - Kompetence pracovní
 • KK - Kompetence komunikativní
 • KŘP - Kompetence k řešení problémů
 • KSP - Kompetence sociální a personální
 • KO - Kompetence občanské
 
/var/www/html/wiki/data/pages/plany_pro_1._a_2._stupen.txt · Poslední úprava: 2019/05/31 11:17 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki