Informace pro strávníky

Vážení rodiče, strávníci,

odhlášky a změny přijímáme naposled ve středu 24.6.2020 do 12,00 hodin.

30.6.2020 vaříme naposled. Školní jídelna začne vařit od 17.8.2020. Přihlášky přijímáme od 10.8.2020 - jidelna@zsdobra.cz nebo telefonicky 558412464.

Vážení strávníci,

od 1. dubna 2020 do konce školního roku budeme z důvodu zvýšených hygienických opatření a po dobu mimořádných opatření vlády vydávat obědy pro cizí strávníky pouze do jednorázových obalů zajištěných školní jídelnou.

Rozvoz obědů pracovníky OÚ zůstane zachován, výdej na místě bude probíhat v čase od 10:50 do 12:00 hodin.

Děkujeme za pochopení, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Změna jídelního lístku zde Pro přihlášení do systému e-Strava je nutné u p. vedoucí ŠJ nahlásit e-mail k registraci do systému.(e-mailem jidelna@zsdobra.cz, případně tel. 558 412 464)

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka. Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/jid._listek-tento_tyden.txt · Poslední úprava: 2020/06/15 07:20 autor: weissmannova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki