DUM - Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám

Digitální učební materiály (DUM) byly vytvořeny v rámci programu:

Některé DUMy jsou vytvořeny v SmartNotebook, prohlížeč pro Windows je k dispozici na SmartNotebook Viewer.

Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) - https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/1738

Legenda:

DUM ve formátu .docx (Microsoft Office Word 2007), případně .doc (Microsoft Office Word 97-2003)

DUM ve formátu .notebook (SMART Notebook)

Šablony III/2

1. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět - Vlastivěda
2. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět - Prvouka
3. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikaceČlověk a příroda - Chemie
4. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda - Přírodopis
5. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Informační a komunikační technologie Člověk a příroda - Chemie
6. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Člověk a příroda - Fyzika Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví
7. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda - Zeměpis
8. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda - Zeměpis
9. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a příroda - Zeměpis
10. šablona
Oblast Oblast Oblast
Jazyk a jazyková komunikace Člověk a společnost - Dějepis Člověk a příroda - Přírodopis

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo), jejímž autorem je vyučující konkrétního výukového materiálu, podléhá licenci Creative Commons - Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Česko .

Obrázky použité jsou dostupné pod licencí Microsoft Office (verze 2003, 2007, 2010) na Office.com.


Propojení šablon - uplatnění mezipředmětových vztahů

Jedná se o interaktivní výukový materiál (ke stažení), který je zaměřen na poznatky o čase, čísle a historickém vývoji (letopočty, vývojové etapy).

Hlavní zaměření materiálu je v předmětech: Dějepis (6. ročník) - Historické prameny; Letopočet a časová přímka; Práce s literárním textem Lovci mamutů; Dějepisná hra; pracovní listy ve formátu .pdf - Opakování pravěku a Opakování letopočtů.

Matematika (4. třída) - Římské číslice

Chemie (8. ročník) - Alchymie

Anglický jazyk (4. ročník) - Číslovky

Přírodopis (9. ročník) - Geologické změny - vznik a vývoj života, Starohory, Prvohory, Druhohory, Třetihory, Čtvrtohory.

Prostřednictvím dějepisné hry si žáci zopakují získané poznatky, pracují týmově. Výukový učební materiál si klade za cíl všestranný rozvoj všech klíčových kompetencí.

Interaktivní materiál je vytvořen v prostředí SMART Notebook 10. Prohlížeč souborů s příponou .notebook je dostupný na adrese http://express.smarttech.com/# - SMART Notebook Express. Činnosti spojené s prací na interaktivní tabuli: přesouvání objektů, klonování a kopírování objektů, doplňování informací, třídění informací, zpětná kontrola, označování správných odpovědí, přiřazování, využití nástrojů Lesson Activity Toolkit. Součástí souboru jsou přiložené dokumenty ve formátu .pdf.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/dum.txt · Poslední úprava: 2015/02/15 17:08 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki