Pronájmy

Informace o ceně pronájmů místností školy pro školní rok 2020/2021

Aktivity jiných subjektů, které nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou umožněny a organizovány v případě, že se podaří minimalizovat kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci a zajistit nutná hygienická opatření. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Ceny pronájmů:

  • Velká tělocvična se sprchami: 330 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
  • Velká tělocvična bez využití sprch: 280 Kč/hod.
  • Malá tělocvična se sprchami: 300 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
  • Malá tělocvična bez využití sprch: 250 Kč/hod.
  • Místnost nad tělocvičnami: 170 Kč/hod.
  • Dětské neziskové organizace: velká tělocvična bez využití sprch 110 Kč/hod., malá tělocvična bez využití sprch 70 Kč/hod., místnost nad TV 50 Kč/hod.; příplatek za sprchy 50 Kč/hod.
  • Školní kuchyně: 120 Kč/hod.
  • Hudební nauka: 40 Kč/hod.
  • Třída pro výuku: 40 Kč/hod.
  • Učebna VV s pecí: 150 Kč/hod., bez pece: 60 Kč/hod.

K pronájmu bude každému nájemci připočten příplatek na dezinfekci ve výši 10 Kč/den. Ke krátkodobému pronájmu se k uvedeným cenám přičítá DPH ve výši 21 %.
Zájemci o pronájem místností základní školy se mohou telefonicky, či osobně domluvit s p. Golíkovou - na tel. č.: 558 412 472, Po-Pá, od 7.00-14.00 hod.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/ceny_pronajmu.txt · Poslední úprava: 2020/08/26 21:46 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki