Pracovní místo - Speciální pedagog

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace přijme od 1.10.2017 speciálního pedagoga pro výuku předmětů speciálně pedagogické péče na 5 vyučovacích hodin týdně.

Bližší informace Radka Otipková - rotipkova@zsdobra.cz, tel.739 661 245

Vyhlášení voleb do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ Dobrá na funkční období 2017–2020

Ředitelka Základní školy Dobrá, příspěvková organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 101/2017 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady, kterými budou voleni členové školské rady za zákonné zástupce žáků a za pedagogické pracovníky.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Průběh voleb zajišťuje přípravný výbor ve složení: předseda Mgr. Michaela Kuboňová, členové: Mgr. Denisa Šnajdrová a Mgr. Jan Lörinc

Kandidátní listina je přístupná od 18. 9. 2017.

Datum a místo konání voleb: čtvrtek 21. září 2017

  • pro zákonné zástupce dětí od 16.00 do 17.00 hodin ve vestibulu školy,

Volby se uskuteční tajným hlasováním ve volební místnosti. Volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáta do školské rady. Dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou zvoleni do školské rady. Vyhlášení bude zveřejněno na webových stránkách a nástěnce školy.

V Dobré, dne 1. září 2017

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Termín třídních schůzek

Úvodní třídní schůzky se konají ve čtvrtek 21. září 20147 od 16:00 hod. v kmenových třídách. V tento den zároveň proběhnou VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.

Třídní schůzky třídy 6.B proběhnou 5. října 2017.

Zájmové kroužky

Zahájení činnosti zájmových kroužků: od 18. 9. 2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ v 1. pololetí školního roku 2017/2018

Sběr papíru

1. turnaj "ŠPRTEC TOUR" 2017/2018

Pozvání na první turnaj ŠPRTEC TOUR konaný v Dobré 30. 9. 2017. Přihlášky posílejte do středy 27. 9. 2017 do 20:00 hod., bhcdobra@seznam.cz.

Bližší informace - viz leták.

Fotogalerie

:Certifikát environmentálního vyúčtování

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ za rok 2016

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

?direct&80|Žákovské informace

Žákovské informace

Aktuální informace: V případě, že Vám nefunguje odkaz - viz informace v e-mailu: Pro změnu hesla pokračujte kliknutím na následující odkaz, nebo tento zkopírujte do adresy prohlížeče: http://www.zsdobra.cz/bakaweb/chngpwd.aspx?u=……. prosím, vložte místo části adresy http://www.zsdobra.cz/… počáteční adresu http://93.185.2.90/ a zbytek odkazu už nechte stejný - pomocí odkazu si pak budete moci změnit heslo.

Od 1.10.2014 mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android, bližší informace zde.

K 12. 3. 2016 mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikaci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS iOS.

Kalendář akcí

Informace

Vši ve škole - doporučení (viz článek).

 
/var/www/html/wiki/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2017/09/19 21:45 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki